Ступінь «Магістр»

 stud2

На базі диплому бакалавра або спеціаліста

Спеціальність: 073 МЕНЕДЖМЕНТ*

Освітні програми:
    Управління персоналом
    Управління громадськими організаціями
    Інформаційний менеджмент
    Адміністративний менеджмент
    Управління освітніми закладами
    Управління знаннями
    Управління проектами

Екологічний менеджмент

 

Кваліфікація фахівця за ступенем «Магістр»:

магістр з менеджменту; менеджер (управитель) в інших видах економічної діяльності, не віднесених до інших угрупувань


Для освітньої програми «Управління освітніми закладами» кваліфікація:

магістр з менеджменту; керівники підприємств, установ, організацій (у сфері освіти та виробничого навчання)


Для освітньої програми «Управління проектами» кваліфікація:

магістр з менеджменту; керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва

 

*для абітурієнтів, які вступають на ступінь «Магістр» на основі диплому бакалавра з іншої галузі знань, передбачено додатковий іспит з фаху.

 

Спеціальність: 124. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ


Освітня програма:
    Аналітика в управлінні

 

Кваліфікація фахівця за ступенем «Магістр»:

магістр з системного аналізу; професіонал в галузі інформації, інформаційний аналітик