Ступінь: «Бакалавр»

 

stud1 

На базі повної середньої  загальної освіти
На базі диплому молодшого спеціаліста (за визначеним переліком спеціальностей вступ на другий курс за співбесідою)

 

Спеціальність: 073 МЕНЕДЖМЕНТ*


Спеціалізації:
Управління персоналом
Управління громадськими організаціями
Інформаційний менеджмент

 

Кваліфікація фахівця за ступенем:

бакалавр з менеджменту; технічні фахівці в галузі управління (за спеціалізацією)