Програми вступних іспитів

БАКАЛАВРИ

при вступі на базі рівня молодшого спеціаліста

Фахове випробування Додаткове випробування
МАГІСТРИ
Інформаційний менеджмент (фаховий) Інформаційний менеджмент (додатковий)
Адміністративний менеджмент (фаховий) Адміністративний менеджмент (додатковий)
Консолідована інформація (фаховий) Консолідована інформація (додатковий)

Управління громадськими організаціями

(фаховий)

Управління громадськими

організаціями

(додатковий)

Управління знаннями

(фаховий)

Управління знаннями

(додатковий)

Управління освітніми закладами (фаховий) Управління освітніми закладами (додатковий)

Управління персоналом

(фаховий)

Управління персоналом

(додатковий)

Управління проектами

(фаховий)

Управління проектами

(додатковий)