Профілі освітніх програм

Інформаційний менеджмент (магістри)

Інформаційний менеджмент (бакалаври)

Адміністративний менеджмент

Аналітика в управлінні (1,4 р.н.)

Аналітика в управлінні (1,9 р.н.)

Управління громадськими організаціями

Управління знаннями

Управління персоналом (магістри)

Управління персоналом (бакалаври)

Управління проектами (1,4 р.н.)

Управління проектами (1,9 р.н)

Управління освітніми закладами (магістри)