Завдання для дистанційного навчання

11КМО

Українська мова

Історія української державності

Математика в управлінні

Економіка для менеджерів

Аналітична діяльність

Загальна теорія управління

Ринок праці

31КМО

Російська мова

Стратегічне управління

Самоменеджмент

Економіка і фінанси підприємства

Зовнішньо-економічна діяльність підприємства

Теорія прийняття рішень

Організація праці менеджера

Геополітика

Євроінтеграційні процеси

Основи демократії і права людини

Інформаційний менеджмент

Система технологій

Курсова робота з дисципліни "Теорія прийняття рішень"

Виробнича практика

41КМО

Російська мова

Операційний менеджмент

Управління інноваціями

Логістика

Саморегуляція соціальних систем

Коммунікативний менеджмент

Зовнішньо-економічна діяльність підприємства

Кадровий консалтінг і аудит

Теорія прийняття рішень

Курсова робота з дисципліни "Теорія прийняття рішень"

Виробнича практика. Переддипломна.

1КММО

Освітня політика

Методика викладання російської мови як іноземної

Кадровий менеджмент

Методологія наукового дослідження

Мотивація та оцінка персоналу

Планування та прогнозування в управлінні персоналом

Курсова робота з дисципліни "Мотивація і оцінка персоналу"

Виробнича практика з фаху