Відгук та Рецензія

Обов'язковим при захисті диплому є наявність підписаних Відгуку керівника та Внутрішньої рецензії.

Відгук та рецензія містять оцінку Диплому в балах - за 100-бальною системою, з урахуванням можливих 30 балів, які студент може отримати при захисті. Таким чином, максимальна оцінка у Відгуку та рецензії - 70 балів.

Відгук керівника є підтвердженням того, що керівник рекомендує роботу до захисту.

Рецензія являє собою оцінку експерта стосовно змісту диплому та його відповідності вимогам кафедри.

У Відгуку та Рецензіі позначаються зауваження та недоліки роботи, а також видатні здобутки та загальна оцінка: актуальність, логічність структури, ступінь виконання завдань тощо.

Загальна оцінка за диплом буде складатись із оцінки за зміст диплому та за захист з урахуванням оцінок керівника та рецензента.

Відгук керівника подається при проходженні нормоконтролю.

Рецензія додається перед захистом.

 

Відгук та Рецензія (оновлено 25.11.2014)  - Завантажити