dzvin

facebook

youtube

 

 Рецензенти дипломів - червень 2013


Завантажити бланки рецензії та відгуку

 

Рецензент

ПІБ

Група

Тема

Авєріна О.І.

Максименко А. О.

47 МОз

 

Бех Ю.В.

Грищун Н. В.

5 АМ

Інноваційні технології підбору

та розвитку персоналу

в організації сфери торгівлі

на прикладі ПП «Фаворит 2011»

Бех Ю.В.

Пущик Р. С.

5 АМ

Проектування організаційної

структури мережі

ресторан-клубів «Чикаго»

Бех Ю.В.

Пстрий В. І.

54 ММОз

Економічні важелі підвищення

конкурентоспроможності підприємства

Бех Ю.В.

Ружицький С. Ю.

54 ММОз

Роль інформаційних систем

та технологій в

управлінні організацією

Бех Ю.В.

Бортнюк С. В.

5 МУНЗ

Управління якістю освітньої

діяльності вищих навчальних

закладів І-ІІ рівнів акредитації

(ліцензування та акредитація)

Брязкун В.В.

Дарміць Ю. І.

43 МО

Специфіка планування кар’єри

персоналу в сфері державної

служби

Брязкун В.В.

Єрмоленко Ю. В.

43 МО

Корпоративна культура як засіб

підвищення

конкурентоспроможності

підприємства

Брязкун В.В.

Моторигін Д. О.

43 МО

Оптимізація кадрової політики

в організації

Брязкун В.В.

Ходаківська О. В.

43 МО

Тайм-менеджмент як засіб

досягнення стратегічного розвитку

підприємства середнього та

великого бізнесу

Брязкун В.В.

Білопіл Т. О.

43 МО

Особливості стратегічного

управління фірмою в умовах кризи

Єропудова О.В.

Чалдіна І. І.

47 МОз

Удосконалення системи підбору

персоналу на агропромисловому

підприємстві

Єропудова О.В.

Славич О.-Р. М.

47 МОз

Інформаційні технології в

управлінні  організацією

Єропудова О.В.

Єсенгулова О. Г.

51 СМО

Менеджмент продукції в межах

реалізації антикризових заходів

Єропудова О.В.

Ващенко О. Д.

47 МОз

Формування маркетингової служби

в організації

Єропудова О.В.

Хоменський О. Я.

47 МОз

Проектування фірми меблевого

виробництва

Зьолко О.О.

Горб А. В.

43 МО

Управління вищим навчальним

закладом на засадах самоорганізації

Зьолко О.О.

Довгоброд Д. І.

43 МО

Планування маркетингової

діяльності підприємства

Зьолко О.О.

Дороніна А. О.

43 МО

Сучасні підходи до навчання та

розвитку персоналу

Зьолко О.О.

Макаренко А. О.

43 МО

РR організації

Зьолко О.О.

Савенко Т. А.

43 МО

Соціальна відповідальність

підприємства сфери надання послуг

Коновалова С.О.

Барановський Р. О.

5 АМ

Мережева свідомість в

корпоративній структурі фірми

Коновалова С.О.

Велічко С. В.

54 ММОз

Управління рекламною діяльністю

як фактор підвищення ефективності

АТ «Дельта банк»

Коновалова С.О.

Волотівська О. М.

5 АМ

Лізинг персоналу як альтернативний

шлях розвитку персоналу

Коновалова С.О.

Пастирнак Ю. О.

5 АМ

Управління персоналом малого

підприємства: конфлікт особистих

стосунків та ділових відносин

Коновалова С.О.

Дідківська Я. І.

54 ММОз

Управління соціальним

партнерством в трудовому колективі

Крохмаль Н.В.

Гаделія Є. М.

47 МОз

Оцінка ефективності управління

організацією туристичної галузі

Крохмаль Н.В.

Морський М. П.

47 МОз

Демократизація управління фірмою

Крохмаль Н.В.

Нешва В. Ю.

47 МОз

Нормативно-правова регламентація

управління організацією

Крохмаль Н.В.

Протасевич Ю. В.

47 МОз

Оптимізація систем управління

якістю надання послуг на

підприємстві залізничної галузі

Курган Я.М.

Омельянчук О. Й.

53 СМОз

Система мотивації як фактор впливу

на конкурентоспроможність

підприємства

Курган Я.М.

Бічєвой В. Е.

54 ММОз

Бізнес планування у ПАТ КБ

«Приватбанк»

Курган Я.М.

Безпала О. Г.

54 ММОз

Маркетинговий менеджмент у

сфері оптово-роздрібної торгівлі

Курган Я.М.

Філоненко А. С.

53 СМОз

Маркетинговий аспект в управлінні

якістю послуг

Лисенок О.В.

Демінська Х. С.

5 АМ

Корпоративна культура як фактор

підвищення ефективності системи

управління персоналом

підприємства, орієнтованого на

експорт

Лисенок О.В.

Кашин Ю. Ю.

54 ММОз

Маркетингова стратегія на прикладі ПП «ПАІР Гермес»

Лисенок О.В.

Кутенко Є. О.

5 АМ

Організація процесу навчання та

підготовки персоналу в сфері

торгівлі (на прикладі ТОВ «Етра

Груп»)

Лисенок О.В.

Орендочка Д. С.

5 АМ

Вдосконалення процесу с

тимулювання персоналу до праці як

основний шлях ефективного

функціонування та розвитку

організації

Лисенок О.В.

Сорвіна Ю. М.

54 ММОз

Оцінка організаційної ефективності

діяльності Торговельно-

економічного коледжу Київського

національного торговельно-

економічного університету

Луценко Н.Ю.

Власюк К. І.

43 МО

Маркетинг в антикризовому

управлінні підприємством

Луценко Н.Ю.

Коваль І. Ю.

43 МО

Шляхи підвищення ефективності управління персоналом в державній організації

Луценко Н.Ю.

Козакевич В. В.

43 МО

Аналіз конкурентоздатності

підприємства: на прикладі ТОВ

«СМУ1 ЗЗБК№ 1» (Київміськбуд)

Луценко Н.Ю.

Мироненко Т. А.

43 МО

Управління ризиками в організації

Луценко Н.Ю.

Шабрат В. В.

43 МО

Реалізація маркетингового підходу в

управлінні  ТОВ «ЕГЛО УКРАЇНА»

Луценко Н.Ю.

Егамова К. К.

43 МО

Шляхи підвищення ефективності

управління в ТОВ «Леруа Марлен»

Мазур О. О.

Ожема А. М.

43 МО

Формування професійної культури

персоналу в організації

Мазур О. О.

Дарміць І. І.

43 МО

Гендерна складова керівництва та

психологічний клімат в колективі:

аспект взаємодії

Мазур О. О.

Сірож М. В.

43 МО

Онлайн-конференції як

інноваційний метод проведення

нарад

Мазур О. О.

Кузьмінчук В. В.

43 МО

Планування професійного розвитку

персоналу підприємства

Мазур О. О.

Титаренко К. В.

43 МО

Система мотивації персоналу як

інструмент антикризового

управління

Мельник В. В.

Левченко О. С.

54 ММОз

Мотиваційний менеджмент як

стратегія розвитку малих фірм

Мельник В. В.

Лісковацька Л. М.

54 ММОз

Підвищення ефективності бізнес-

комунікацій в системі управління

підприємств деревообробної

промисловості (на прикладі ВАТ

«Добромильський ДОК)

Мельник В. В.

Починок І. П.

54 ММОз

Побудова системи управління

знаннями як частина реалізації

стратегії фірми

Мельник В. В.

Нечипоренко Н. М.

54 ММОз

Порівняльний аналіз практики

командної роботи в сфері продажу в

українських та зарубіжних компаніях

Мельник В.В.

Цибульська Я. І.

54 ММОз

Формування іміджу як аспект

конкурентоспроможності фірми

Мирошниченко С. А.

Ши Юйцин

5 МУНЗ

Гендерный аспект в управлении

системой высшего образования

Мирошниченко С. А.

Чжан Чао

5 МУНЗ

Аттестация общеобразовательной

школы в Украине

Михайличенко Н. В.

Бао Ижу

5 МУНЗ

Подготовка менеджеров

организации в системе высшего

образования в Украине

Михайличенко Н. В.

Ван  Вей

5 МУНЗ

Стили управления в педагогических

университетах

Михайличенко Н. В.

Цуи Циньин

5 МУНЗ

Специфика подготовки

управленческих кадров для

учреждений дошкольного

образования

Михайличенко Н. В.

Лю Ченшо

5 МУНЗ

Подготовка директора школы к

выполнению функций менеджера

Мірзодаєва Т.В.

Абрамов Д. О.

52 ММО

Міжнародна торгівля та її розвиток в

сучасних умовах

Мірзодаєва Т.В.

Гордієнко А. Г.

52 ММО

Система оцінювання персоналу

комерційного банку

Мірзодаєва Т.В.

Громенко Ю. В.

52 ММО

Стратегічне управління трудовим

потенціалом підприємства

Мірзодаєва Т.В.

Мастіпан О. В.

52 ММО

Роль мотивації в системі управління

персоналом комерційного банку

Мірзодаєва Т.В.

Толмачова О. В.

52 ММО

Стратегія кадрової політики в

державному управлінні

Мірошніченко С.А.

Гросу К. В.

51 СМО

Маркетингова програма організації

сфери послуг

Мірошніченко С.А.

Васильчук І. І.

51 СМО

Система оплати праці як

впровадження економічного методу

управління

Нестерова М.О

Борисова В. В.

54 ММОз

Концепція кадрової політики

торговельної фірми

Нестерова М.О

Качанівський О. Л.

54 ММОз

Інформаційне забезпечення

прийняття управлінських рішень у

сфері торгівлі

Нестерова М.О

Сура А. В.

54 ММОз

Впровадження соціально-

психологічних методів управління

залежно від стилю керівництва

Нестерова М.О

Шемякіна А. Д.

54 ММОз

Алгоритм просування проектів

видавничного дому “Принт Медіа”

Нестерова М.О

Павлів В. С.

54 ММОз

не зявиться

Нестерова М.О

Якімець О. Д.

54 ММОз

Вплив мотивації персоналу на

показники діяльності інтернет-

магазину

Слєпцов А.І.

Перехода Н. П.

54 ММОз

Плинність управлінського

персоналу та шляхи її подолання на

прикладі Поліклініки № 1

Голосіївського району м. Києва

Слєпцов А.І.

Суворова А. О.

54 ММОз

Оптимізація маркетингової стратегії

Слєпцов А.І.

Твердохліб А. А.

54 ММОз

Оптимізація розвитку персоналу в

готельному бізнесі

Чижевська О. М.

Односум Ю. С.

51 СМО

Ефективність керування малим

підприємством

Чижевська О. М.

Майстренко Д. О.

53 СМОз

Оцінка ефективності управління

рекламною діяльністю фірми ТОВ

«Пежо Сітроен Україна»

Чижевська О. М.

Левчук В. В.

51 СМО

Інформаційний супровід

логістичної діяльності

Чижевська О. М.

Боброва Н. С.

53 СМОз

Оптимізація процесу управління

персоналом на підприємстві

«Інформаційне мереживо»

Чижевська О. М.

Дібрівна А. М.

53 СМОз

Процес удосконалення системи

управління персоналом на

підприємстві "Apeiron System"

Шевцов М.Г.

Хоров М. І.

52 ММО

Координація роботи персоналу

через мережу Інтернет

Шевцов М.Г.

Мурачова М. В.

53 СМОз

Прогнозування розвитку

підприємства в умовах

антикризового управління

Шевцов М.Г.

Бенца М. І.

52 ММО

Оптимізація управлінських рішень

на підприємстві оптово-роздрібної

торгівлі

Шевцов М.Г.

Рудь О. Ю.

51 СМО

Ефективність негативної мотивації в

управлінні персоналом

Шишкіна В.О.

Верозуб Ю. А.

5 МУНЗ

Управління виховним процесом у

вищих професійних училищах

Шишкіна В.О.

Збаращенко Є. В.

5 МУНЗ

Управління атестацією педагогічних

працівників у професійно-технічних

навчальних закладах

Шишкіна В.О.

Кривошеіна А. В.

5 МУНЗ

Управління методичною роботою в

дошкільному навчальному закладі

Шишкіна В.О.

Лисюченко О. П.

5 МУНЗ

Формування лідерських якостей

директора загальноосвітньої школи

Шишкіна В.О.

Зайцева О. О.

5 МУНЗ

Організація та розвиток

міжнародного співробітництва у

вищих навчальних закладах 3-4 рівнів

акредитації

Шишкіна В.О.

Зарембіцька Ю. С.

5 МУНЗ

Управління навчальним процесом у

вищих навчальних закладах на

засадах Європейської кредитно-

трансферної системи навчання

Щербакова Ю.Е.

Лятеровська І. О.

47 МОз

Оптимізація маркетингу організації

(на прикладі фармацевтичної фірми «Фалбі»)

Щербакова Ю.Е.

Артемчук А. О.

47 МОз

Технологія формування конкурентних переваг організації і розробка стратегії їх досягнення

Щербакова Ю.Е.

Люткевич М. О.

47 МОз

Нормативно-правова регламентація управління фірмою «Прем’єр Мотор Спорт»

Щербакова Ю.Е.

Писаренко О. М.

47 МОз

Особливості стратегічного

уравління фірмою на прикладі

ТОВ«Пейпа Трейд Україна»

1024x768

Рецензент

ПІБ

Група

Тема

Авєріна О.І.

Максименко А. О.

47 МОз

 

Бех Ю.В.

Грищун Н. В.

5 АМ

Інноваційні технології підбору та розвитку персоналу в організації сфери торгівлі на прикладі ПП «Фаворит 2011»

Бех Ю.В.

Пущик Р. С.

5 АМ

Проектування організаційної структури мережі ресторан-клубів «Чикаго»

Бех Ю.В.

Пстрий В. І.

54 ММОз

Економічні важелі підвищення конкурентоспроможності підприємства

Бех Ю.В.

Ружицький С. Ю.

54 ММОз

Роль інформаційних систем та технологій в управлінні організацією

Бех Ю.В.

Бортнюк С. В.

5 МУНЗ

Управління якістю освітньої діяльності вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (ліцензування та акредитація)

Брязкун В.В.

Дарміць Ю. І.

43 МО

Специфіка планування кар’єри персоналу в сфері державної служби

Брязкун В.В.

Єрмоленко Ю. В.

43 МО

Корпоративна культура як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства

Брязкун В.В.

Моторигін Д. О.

43 МО

Оптимізація кадрової політики в організації

Брязкун В.В.

Ходаківська О. В.

43 МО

Тайм-менеджмент як засіб досягнення стратегічного розвитку підприємства середнього та великого бізнесу

Брязкун В.В.

Білопіл Т. О.

43 МО

Особливості стратегічного управління фірмою в умовах кризи

Єропудова О.В.

Чалдіна І. І.

47 МОз

Удосконалення системи підбору персоналу на агропромисловому підприємстві

Єропудова О.В.

Славич О.-Р. М.

47 МОз

Інформаційні технології в управлінні  організацією

Єропудова О.В.

Єсенгулова О. Г.

51 СМО

Менеджмент продукції в межах реалізації антикризових заходів

Єропудова О.В.

Ващенко О. Д.

47 МОз

Формування маркетингової служби в організації

Єропудова О.В.

Хоменський О. Я.

47 МОз

Проектування фірми меблевого виробництва

Зьолко О.О.

Горб А. В.

43 МО

Управління вищим навчальним закладом на засадах самоорганізації

Зьолко О.О.

Довгоброд Д. І.

43 МО

Планування маркетингової діяльності підприємства

Зьолко О.О.

Дороніна А. О.

43 МО

Сучасні підходи до навчання та розвитку персоналу

Зьолко О.О.

Макаренко А. О.

43 МО

РR організації

Зьолко О.О.

Савенко Т. А.

43 МО

Соціальна відповідальність підприємства сфери надання послуг

Коновалова С.О.

Барановський Р. О.

5 АМ

Мережева свідомість в корпоративній структурі фірми

Коновалова С.О.

Велічко С. В.

54 ММОз

Управління рекламною діяльністю як фактор підвищення ефективності АТ «Дельта банк»

Коновалова С.О.

Волотівська О. М.

5 АМ

Лізинг персоналу як альтернативний шлях розвитку персоналу

Коновалова С.О.

Пастирнак Ю. О.

5 АМ

Управління персоналом малого підприємства: конфлікт особистих стосунків та ділових відносин

Коновалова С.О.

Дідківська Я. І.

54 ММОз

Управління соціальним партнерством в трудовому колективі

Крохмаль Н.В.

Гаделія Є. М.

47 МОз

Оцінка ефективності управління організацією туристичної галузі

Крохмаль Н.В.

Морський М. П.

47 МОз

Демократизація управління фірмою

Крохмаль Н.В.

Нешва В. Ю.

47 МОз

Нормативно-правова регламентація управління організацією

Крохмаль Н.В.

Протасевич Ю. В.

47 МОз

Оптимізація систем управління якістю надання послуг на підприємстві залізничної галузі

Курган Я.М.

Омельянчук О. Й.

53 СМОз

Система мотивації як фактор впливу на конкурентоспроможність підприємства

Курган Я.М.

Бічєвой В. Е.

54 ММОз

Бізнес планування у ПАТ КБ «Приватбанк»

Курган Я.М.

Безпала О. Г.

54 ММОз

Маркетинговий менеджмент у сфері оптово-роздрібної торгівлі

Курган Я.М.

Філоненко А. С.

53 СМОз

Маркетинговий аспект в управлінні якістю послуг

Лисенок О.В.

Демінська Х. С.

5 АМ

Корпоративна культура як фактор підвищення ефективності системи управління персоналом підприємства, орієнтованого на експорт

Лисенок О.В.

Кашин Ю. Ю.

54 ММОз

Маркетингова стратегія на прикладі ПП «ПАІР Гермес»

Лисенок О.В.

Кутенко Є. О.

5 АМ

Організація процесу навчання та підготовки персоналу в сфері торгівлі (на прикладі ТОВ «Етра Груп»)

Лисенок О.В.

Орендочка Д. С.

5 АМ

Вдосконалення процесу стимулювання персоналу до праці як основний шлях ефективного функціонування та розвитку організації

Лисенок О.В.

Сорвіна Ю. М.

54 ММОз

Оцінка організаційної ефективності діяльності Торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету

Луценко Н.Ю.

Власюк К. І.

43 МО

Маркетинг в антикризовому управлінні підприємством

Луценко Н.Ю.

Коваль І. Ю.

43 МО

Шляхи підвищення ефективності управління персоналом в державній організації

Луценко Н.Ю.

Козакевич В. В.

43 МО

Аналіз конкурентоздатності підприємства: на прикладі ТОВ «СМУ1 ЗЗБК№ 1» (Київміськбуд)

Луценко Н.Ю.

Мироненко Т. А.

43 МО

Управління ризиками в організації

Луценко Н.Ю.

Шабрат В. В.

43 МО

Реалізація маркетингового підходу в управлінні  ТОВ «ЕГЛО УКРАЇНА»

Луценко Н.Ю.

Егамова К. К.

43 МО

Шляхи підвищення ефективності управління в ТОВ «Леруа Марлен»

Мазур О. О.

Ожема А. М.

43 МО

Формування професійної культури персоналу в організації

Мазур О. О.

Дарміць І. І.

43 МО

Гендерна складова керівництва та психологічний клімат в колективі: аспект взаємодії

Мазур О. О.

Сірож М. В.

43 МО

Онлайн-конференції як інноваційний метод проведення нарад

Мазур О. О.

Кузьмінчук В. В.

43 МО

Планування професійного розвитку персоналу підприємства

Мазур О. О.

Титаренко К. В.

43 МО

Система мотивації персоналу як інструмент антикризового управління

Мельник В. В.

Левченко О. С.

54 ММОз

Мотиваційний менеджмент як стратегія розвитку малих фірм

Мельник В. В.

Лісковацька Л. М.

54 ММОз

Підвищення ефективності бізнес-комунікацій в системі управління підприємств деревообробної промисловості (на прикладі ВАТ «Добромильський ДОК)

Мельник В. В.

Починок І. П.

54 ММОз

Побудова системи управління знаннями як частина реалізації стратегії фірми

Мельник В. В.

Нечипоренко Н. М.

54 ММОз

Порівняльний аналіз практики командної роботи в сфері продажу в українських та зарубіжних компаніях

Мельник В.В.

Цибульська Я. І.

54 ММОз

Формування іміджу як аспект конкурентоспроможності фірми

Мирошниченко С. А.

Ши Юйцин

5 МУНЗ

Гендерный аспект в управлении системой высшего образования

Мирошниченко С. А.

Чжан Чао

5 МУНЗ

Аттестация общеобразовательной школы в Украине

Михайличенко Н. В.

Бао Ижу

5 МУНЗ

Подготовка менеджеров организации в системе высшего образования в Украине

Михайличенко Н. В.

Ван  Вей

5 МУНЗ

Стили управления в педагогических университетах

Михайличенко Н. В.

Цуи Циньин

5 МУНЗ

Специфика подготовки управленческих кадров для учреждений дошкольного образования

Михайличенко Н. В.

Лю Ченшо

5 МУНЗ

Подготовка директора школы к выполнению функций менеджера

Мірзодаєва Т.В.

Абрамов Д. О.

52 ММО

Міжнародна торгівля та її розвиток в сучасних умовах

Мірзодаєва Т.В.

Гордієнко А. Г.

52 ММО

Система оцінювання персоналу комерційного банку

Мірзодаєва Т.В.

Громенко Ю. В.

52 ММО

Стратегічне управління трудовим потенціалом підприємства

Мірзодаєва Т.В.

Мастіпан О. В.

52 ММО

Роль мотивації в системі управління персоналом комерційного банку

Мірзодаєва Т.В.

Толмачова О. В.

52 ММО

Стратегія кадрової політики в державному управлінні

Мірошніченко С.А.

Гросу К. В.

51 СМО

Маркетингова програма організації сфери послуг

Мірошніченко С.А.

Васильчук І. І.

51 СМО

Система оплати праці як впровадження економічного методу управління

Нестерова М.О

Борисова В. В.

54 ММОз

Концепція кадрової політики торговельної фірми

Нестерова М.О

Качанівський О. Л.

54 ММОз

Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень у сфері торгівлі

Нестерова М.О

Сура А. В.

54 ММОз

Впровадження соціально-психологічних методів управління залежно від стилю керівництва

Нестерова М.О

Шемякіна А. Д.

54 ММОз

Алгоритм просування проектів видавничного дому “Принт Медіа”

Нестерова М.О

Павлів В. С.

54 ММОз

не зявиться

Нестерова М.О

Якімець О. Д.

54 ММОз

Вплив мотивації персоналу на показники діяльності інтернет-магазину

Слєпцов А.І.

Перехода Н. П.

54 ММОз

Плинність управлінського персоналу та шляхи її подолання на прикладі Поліклініки № 1 Голосіївського району м. Києва

Слєпцов А.І.

Суворова А. О.

54 ММОз

Оптимізація маркетингової стратегії

Слєпцов А.І.

Твердохліб А. А.

54 ММОз

Оптимізація розвитку персоналу в готельному бізнесі

Чижевська О. М.

Односум Ю. С.

51 СМО

Ефективність керування малим підприємством

Чижевська О. М.

Майстренко Д. О.

53 СМОз

Оцінка ефективності управління рекламною діяльністю фірми ТОВ «Пежо Сітроен Україна»

Чижевська О. М.

Левчук В. В.

51 СМО

Інформаційний супровід логістичної діяльності

Чижевська О. М.

Боброва Н. С.

53 СМОз

Оптимізація процесу управління персоналом на підприємстві «Інформаційне мереживо»

Чижевська О. М.

Дібрівна А. М.

53 СМОз

Процес удосконалення системи управління персоналом на підприємстві "Apeiron System"

Шевцов М.Г.

Хоров М. І.

52 ММО

Координація роботи персоналу через мережу Інтернет

Шевцов М.Г.

Мурачова М. В.

53 СМОз

Прогнозування розвитку підприємства в умовах антикризового управління

Шевцов М.Г.

Бенца М. І.

52 ММО

Оптимізація управлінських рішень на підприємстві оптово-роздрібної торгівлі

Шевцов М.Г.

Рудь О. Ю.

51 СМО

Ефективність негативної мотивації в управлінні персоналом

Шишкіна В.О.

Верозуб Ю. А.

5 МУНЗ

Управління виховним процесом у вищих професійних училищах

Шишкіна В.О.

Збаращенко Є. В.

5 МУНЗ

Управління атестацією педагогічних працівників у професійно-технічних навчальних закладах

Шишкіна В.О.

Кривошеіна А. В.

5 МУНЗ

Управління методичною роботою в дошкільному навчальному закладі

Шишкіна В.О.

Лисюченко О. П.

5 МУНЗ

Формування лідерських якостей директора загальноосвітньої школи

Шишкіна В.О.

Зайцева О. О.

5 МУНЗ

Організація та розвиток міжнародного співробітництва у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації

Шишкіна В.О.

Зарембіцька Ю. С.

5 МУНЗ

Управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах на засадах Європейської кредитно-трансферної системи навчання

Щербакова Ю.Е.

Лятеровська І. О.

47 МОз

Оптимізація маркетингу організації (на прикладі фармацевтичної фірми «Фалбі»)

Щербакова Ю.Е.

Артемчук А. О.

47 МОз

Технологія формування конкурентних переваг організації і розробка стратегії їх досягнення

Щербакова Ю.Е.

Люткевич М. О.

47 МОз

Нормативно-правова регламентація управління фірмою «Прем’єр Мотор Спорт»

Щербакова Ю.Е.

Писаренко О. М.

47 МОз

Особливості стратегічного уравління фірмою на прикладі ТОВ «Пейпа Трейд Україна»

Normal 0 false false false
Ukrainian Danish English French German Greek Polish Portuguese Russian Spanish

ODRAR10

pMwlb4CDC7Y

ЦДО

nW9niLV6zQ4

lxQOV9DsUsw

pTUIwidXug4

СА

уп

1 Doc2 1

Всього відвідувань

1988120
Сьогодні
Вчора
Цього тиждня
Минулого тиждня
Цього місяця
Минулого Місяця
Всього
4217
8080
12297
57478
162624
1510395
1988120

Your IP: 3.227.2.246
Server Time: 2020-01-21 11:27:56

Хто на сайті

На сайті 116 гостей та відсутні користувачі

Изображение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України Tempus Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні. EMERGE Microsoft

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції
Служба порталу :: Вебмайcтер
2007-2020