Техніка управлінської діяльності

 

 

 

 

 

 

Техніка управлінської діяльності : навч. посібник / авт.-упоряд. М. В. Михайліченко, О. О. Ярошинська. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 217 с. (Серія “Управління навчальним закладом”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний посібник підготовлений для магістрів спеціальності 8.18010020 “Управління навчальним закладом”. Він містить робочу програму навчальної дисципліни “Техніка управлінської діяльності”, повний лекційний курс укладений авторами, плани практичних занять, список рекомендованої літератури, а також практикум і методичні рекомендації щодо виконання різних видів самостійної та індивідуальної роботи.

Посібник може бути корисним викладачам і студентам педагогічних навчальних закладів, керівникам установ у галузі освіти та слухачів курсів підвищення управлінської кваліфікації.