dzvin

facebook

youtube

 

Розклад занять 1 семестр 2019-2020 н.р.

11КМО

 

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 11.00-12.20

Статистика(інд)

Шкільний О.В.

ЦК ауд.453

12.30-13.50

Статистика(інд)

Шкільний О.В.

ЦК ауд.453

вів 11.00-12.20

Математика в управлінні(інд)

доц. Процак Л.В.

ауд.310

12.30-13.50

Психологія управління (інд)

доц. Лукашевич О.М.

15.30-1650

Українська культура (інд)

проф.Добродум О.В.

Тургенівська 8\14 пов.3 деканат

сер 09.30-10.50  

Теорія організації(інд)

проф. Крохмаль Н.В.

11.00-12.20

Теорія особистості(інд)

проф.Бех В.П.

ауд.310

 
четв 09.30-10.50

Загальна теорія управління(інд)

Бех Ю.В.

 
11.00-12.20

Укр.мова(інд)

доц.Воловенко І.В.

ауд.31

 
пят 12.30-13.50

Фізіологія і психологія праці(інд)

ст.викл.Стельмахівська В.П.

Тургенівська 8\14

14.00-15.20

Фізіологія і психологія праці(інд)

ст.викл.Стельмахівська В.П.

Тургенівська 8\14

 

12МО

    12МО
пон 09.30-10.50

Іноземна мова

ст.викл.Бондар-Фурса О.С.

Тургенівська 8\14

11.00-12.20

Статистика

Шкільний О.В.

ЦК ауд.453

12.30-13.50

УПС

Статистика

Шкільний О.В.

ЦК ауд.453

14.00-15.20

Фізіологія і психологія праці

ст.викл.Стельмахівська В.П.

Тургенівська8\ 14

вів 09.30-10.50

Математика в управлінні

доц. Процак Л.В.

ауд.310

11.30-12.20

Українська культура

Шкіль Л.Л.

ауд.305

12.30-13.50

УПС

Психологія управління

доц. Лукашевич О.М.

14.00-15.20

УПС

Психологія управління

доц. Лукашевич О.М.

сер 09.30-10.50

Теорія особистості

проф.Бех В.П.

ауд.310

11.00-12.20

Теорія особистості

проф.Бех В.П.

ауд.310

УГО

Державно-громадське управління суспільним розвитком

доц.Курган-Баковеєва Я.М.

ауд.310

12.30-13.50

УГО

Державно-громадське управління суспільним розвитком

доц.Курган-Баковеєва Я.М.

ауд.310

ІМ

Теорія інформації та комунікації

доц.Чепуренко Я.О.

ауд.310

14.00-15.20

ІМ

Теорія інформації та комунікації

доц.Чепуренко Я.О.

ауд.310

 
четв 08.00-09.20

Загальна теорія управління

проф.Бех Ю.В.(л)  ст.викл.Мирошниченко С.А. (с)

ауд.310

09.30-10.50

Теорія організації

проф.Бех В.П.

ауд.310

11.00-12.20

Теорія організації

проф.Бех В.П.

ауд.310

УГО

Управління соціальним розвитком особистості

доц. Лукашевич О.М.

пят 09.30-10.50 Фізична культура
  11.00-12.20

Укр.мова (за проф спрямуванням)

доц.Глущик  С.В.

Тургенівська8\ 14

к.7.9

22МО

пон 11.00-12.20

Психологія (інд.)

Алєксєєва Ю.А.

12.30-13.50

Міжнародні економічні відносини (інд.)

ст.викл.Чижевська О.М.

вів 09.30-10.50

Філософія (інд.)

доц.Остапчук Г.О.

ауд.305

сер 09.30-10.50

УПС

Нормування праці(інд.)

проф. Рябека О.Г.

11.00-12.20

Етика бізнесу (інд.)

Коннов О.Ф.

12.30-13.50

Політологія (інд)

доц.Жабінець Н.В.

четв 11.00-12.20

ІМ

Інформаційний менеджмент(інд.)

доц. Чепуренко Я.О.

пят 09.30-10.50

Сучасні інформаційні технології (інд)

Федоренко І.В.

Тургенівська 8\14 к.2.17

11.00-12.20  Фізичне виховання
12.30-13.50

Іноземна мова(інд)

Бондар-Фурса О.С.

Тургенівська 8\14

31КМО

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 12.30-13.50

Адміністративний менеджмент(інд)

доц.Луценко Н.Ю.

вів 11.00-12.20

Економетрія (інд)

доц.Процак Л.В.

сер 09.30-10.50

Маркетинг(інд)

 доц.Авєріна О.І.

 
11.00-12.20

Менеджмент (інд)

доц.Курган-Баковєєва Я.М.

12.30-13.50

Безпека життєдіяльності(інд)

проф.Шмалєй С.В.

14.00-15.20    
15.30-16.50

Економічна теорія (інд)

доц. Сандугей В.В.

Тургенівська 8\14 к.3.15

четв 11.00-12.20

Російська мова(інд)

Стась Т. В.

Тургенівська 8\14

12.30-13.50

з 21.11.2019

Право (адміністративне, трудове, господарське)

Деркачова Н.О.

 Тургенівська 8\14 к.9.8

14.00-15.20
пят 12.30-13.50

Теорія економічного аналізу(інд)

викл.Ілюхіна В.В.

Тургенівська 8\14

 
14.00-15.20

Економіка і фінанси підприємства(інд)

викл.Манжула Є.В.

Тургенівська 8\14 к.3.15

15.30-16.50

Облік і аудит(інд)

викл.Манжула Є.В.

Тургенівська 8\14 к.3.15

32МО

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 11.00-12.20

Основи демократії та права людини (інд.)

доц.Єльнікова М.М.

12.30-13.50

Адміністративний менеджмент(інд.)

доц.Луценко Н.Ю.

14.00-15.20

Контролінг(інд.)

доц.Луценко Н.Ю.

вів 09.30-10.50

УПС 3(інд.)

Комунікативний менеджмент(інд.)

доц.Лукашевич О.М.

сер 08.00-09.20

Самоменеджмент (інд.)

доц.Курган-Баковеєва Я.М.

 
09.30-10.50    
11.00-12.20

Маркетинг (інд.)

доц.Авєріна О.І.

 
12.30-13.50

Бази даних та бази знань(інд)

Кухар Л.О.

ЦК

 
14.00-15.20

Економіка і фінанси підприємства(інд)

доц.Біла І.С.

Тургенівська 8\14 к.3.15

41КМО

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 09.30-10.50

Комунікативний менеджмент(інд)

доц.Лукашевич О.М.

ауд.31

11.00-12.20
12.30-13.50

Управління персоналом (інд)

доц.Єльнікова М.М.

14.00-15.20

Контролінг (інд)

ст.викл.Чижевська О.М.

вів 09.30-10.50

Комунікативний менеджмент(інд)

доц.Лукашевич О.М.

ауд.31

сер 09.30-10.50

Основи теорії систем і системний аналіз(інд)

проф. Тулєнков М.В.

  11.00-12.20    
  14.00-15.20

Етика та етикет управлінця(інд)

проф.Лавриненко В.Г.

ЦК

четв 11.00-12.20

Російська мова (інд)

доц.Стась Т. В.

Тургенівська 8/14

12.30-13.50

Організація виробництва(інд)

ст.викл Седляр Д.О.

Тургенівська 8/14

пят 09.30-10.50

Фізіологія і психологія праці(інд)

ст.викл.Стельмахівська В.П.

Тургенівська 8/14 пов.15

11.00-12.20

42МО

пон 11.00-12.20

Операційний менеджмент(інд)

ст.викл.Чижевська О.М.

12.30-13.50

Управління персоналом(інд)

доц.Єльнікова М.М.

14.00-15.20

Логістика(інд)

доц.Єльнікова М.М.

вів 09.30-10.50

Комунікативний менеджмент(інд)

доц.Лукашевич О.М.

сер 09.30-10.50

Основи теорії ситем ісистемний аналіз(інд)

Туленков М.В.

четв 11.00-12.20

Аналітична діяльність(інд)

доц. Чепуренко Я.О.

1КММО

 

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
вів 09.30-10.50

Стратегічне управління людськими ресурсами (інд.)

доц.Мельник В.В.

ауд.306

 
11.00-12.20

Креативне мислення(інд.)

доц.Лукашевич О.М.

ауд.306

 
сер 12.30-13.50

Менеджмент організації(інд.)

проф.Слєпцов А.І.

ауд.306

 
четв 12.30-13.50

Філософія освіти(інд.)

проф.Герасимова Е.М.

ауд.306

 
14.00-15.20

Теорія прийняття рішень(інд.)

доц.Чепуренко Я.О.

ауд.306

Аналітична діяльність в управлінні(інд.)

доц.Чепуренко Я.О.

пят 09.30-10.50

Педагогіка та психологія вищої школи (інд.)

доц.Задорожня О.М.

Тургенівська 8/14 к.3.14

 
11.00-12.20

Методика викладання укр/рос мови (інд.)

Тарасенко В.І.

Тургенівська 8/14 к.

 

10ММО

пон 12.30-13.50

Педагогіка та психологія вищої школи (інд)

проф.Булда А.А

Тургенівська 8/14

вів 11.00-12.20

Управління людським капіталом(інд)

доц.Сташкевич О.О.
сер 12.30-13.50

менеджмент організацій (інд)

проф.Слєпцов А.І.

четв 09.30-10.50

методологія наукового дослідження(інд)

проф.Бех Ю.В.

11.00-12.20  Філософія освіти (інд) проф.Герасимова Е.М.  Стратегія та менеджмент сталого розвитку
проф.Бех В.П.
12.30-13.50

Теорія прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику (інд)

Аналітика управлінських процесів(інд)

доц.Чепуренко Я.О.

11ММО

пон 12.30-13.50

Педагогіка та психологія вищої школи (інд)

 проф.Булда А.А

Тургенівська 8/14

вів 11.00-12.20

Креативне мислення (інд)

доц.Лукашевич О.М.

сер 12.30-13.50 Менеджмент організацій (інд) проф.Слєпцов А.І.
четв 11.00-12.20 Філософія освіти (інд) проф.Герасимова Е.М.
12.30-13.50

Теорія прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику (інд)

Аналітика управлінських процесів(інд)

доц.Чепуренко Я.О.

пят 09.30-10.50

Інформаційні технології в освіті

Кухар Л.О.

ЦК

2КММО

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 08.00-09.20

Міжнародні правові механізми захисту прав людини

доц.Єльнікова М.М.

ауд.306

09.30-10.50

Державні стандарти і якість вищої освіти

доц.Єльнікова М.М.

ауд.306

сер 12.30-13.50

Видовий та галузевий менеджмент

доц.Курган-Баковеєва Я.М.

ауд.31

четв 09.30-10.50

Управління розвитком персоналу

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

11.00-12.20  

Управління розвитком персоналу

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

пят 12.30-13.50

Інформаційні технології в управлінні персоналом

Кухар Л.О.

ЦК к.125

 

Інформаційні технології в управлінні персоналом

Кухар Л.О.

ЦК к.125

 

20ММО

 

пон 09.30-10.50

Управління змістом робіт

ст.викл.Мирошниченко С.А.

сер 09.30-10.50

Державні стандарти і якість вищої освіти

доц.Єльнікова М.М.

11.00-12.20

Міжнародні правові механізми захисту прав людини

доц.Єльнікова М.М.

четв 08.00-09.20

Управління проектами

доц.Чепуренко Я.О.

21ММО

 

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 08.00-09.20

АМ Управління змістом робіт

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

 
09.30-10.50    
11.00-12.20

УОЗ Управління змістом робіт

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

 
12.30-13.50    
14.00-15.20

ІМ Інформаційна безпека і захист

 інформації

ст.викл.Чижевська О.М.

ауд.310

 
вів 08.00-09.20

АМ Кадровий аудит

проф.Жижко Т.А.

ЦК

 
09.30-10.50

Організація навчального процесу в вищих навчальних закладах

Фоменко М.М.

ЦК

12.30-13.50

УГО

Громадські організації у сфері європейського і міжнародного менеджменту

ЦК

сер 09.30-10.50

Видовий та галузевий менеджмент

доц.Курган-Баковеєва Я.М.

ауд.305

 
11.00-12.20

УОЗ Управління освітньою та виховною діяльністю

проф.Крохмаль Н.В.

ауд.305

12.30-13.50

УПС

Управління розвитком персоналу

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

УГО

Неурядові дослідницькі центри

проф. Крохмаль Н.В.

ауд.305

14.00-15.20

УПС Управління розвитком персоналу

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

четв 09.30-10.50

ІМ

Інформаційні системи в менеджменті

проф.Бех Ю.В.

ауд.31

 
11.00-12.20

Охорона праці в галузі

проф.Шмалєй С.В.

ауд.33

 
пят 11.00-12.20

УПС

 Інформаційні технології в управлінні персоналом

Кухар Л.О.

ЦК к.125

 

1САМ

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 12.30-13.50

Педагогіка та психологія вищої школи (інд.)

проф.Булда А.А.

 
сер 11.00-12.20 Теорія систем і системний аналіз(інд.) Тулєнков М.В.  
12.30-13.50

Управління системами(інд.)

проф.Слєпцов А.І.

 
четв 09.30-10.50

Методологія наукового дослідження(інд.)

проф.Бех Ю.В.

Системне мислення(інд.)

проф.Бех В.П.

11.00-12.20

Філософія освіти(інд.)

проф.Герасимова Е.М.

 
12.30-13.50

Методологія аналітики(інд.)

доц.Чепуренко Я.О.

 

2САМ

 

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 08.00-09.20

Інформаційна безпека і захист  інформац ії

ст.викл.Чижевська О.М.

ауд.310

09.30-10.50

Консолідовані інформаційні ресурси

ст.викл.Чижевська О.М.

ауд.310

11.00-12.20

Консолідовані інформаційні ресурси

ст.викл.Чижевська О.М.

ауд.310

 
вів 11.00-12.20

Креативне мислення

доц.Лукашевич О.М.

ауд.31

12.30-13.50

Інформаційна економіка

Качан Г.М.

ауд.310

сер 09.30-10.50

Моделювання та прогнозування бізнес процесів

доц.Чепуренко Я.О.

ауд.306

11.00-12.20

Моделювання та прогнозування бізнес процесів

доц.Чепуренко Я.О.

 ауд.306

 
12.30-13.50

Інформаційний консалтинг

Слєпцов А.І.

ауд.306

четв 09.30-10.50

Контент-менеджмент

доц.Чепуренко Я.О.

ауд.306

 

Ukrainian Danish English French German Greek Polish Portuguese Russian Spanish

ODRAR10

pMwlb4CDC7Y

ЦДО

nW9niLV6zQ4

lxQOV9DsUsw

pTUIwidXug4

СА

уп

1 Doc2 1

Всього відвідувань

1988402
Сьогодні
Вчора
Цього тиждня
Минулого тиждня
Цього місяця
Минулого Місяця
Всього
4499
8080
12579
57478
162906
1510395
1988402

Your IP: 3.227.2.246
Server Time: 2020-01-21 12:11:20

Хто на сайті

На сайті 55 гостей та відсутні користувачі

Изображение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України Tempus Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні. EMERGE Microsoft

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції
Служба порталу :: Вебмайcтер
2007-2020