dzvin

facebook

youtube

 

Графіки

Розклад занять заочної форми навчання січень 2020

13МОз

Дата Час Шифр групи
    13МОз (20.01-29.01)
20.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Українська мова(за професійним спрямуванням) екзамен

Виноградова Ю.Б.

Тургенівська 8/14

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Статистика

ст.викл.Соколовська І.С.

ЦК к.453

15.30-16.50
17.00-18.20
21.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Теорія організації

проф.Крохмаль Н.В.

ауд.305

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
15.30-16.50

Історія української державності

Донік О.М.

17.00-18.20
22.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Математика в управлінні

доц.Процак Л.В.

ауд.306

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

УПС

Ринок праці

доц.Сташкевич О.О.

 ауд.305

15.30-16.50
23.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Теорія особистості

проф.Бех В.П.

ауд.305

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Теорія організації

екзамен

проф.Крохмаль Н.В.

ауд.305

15.30-16.50
17.00-18.20
24.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Аналітична діяльність

доц.Чепуренко Я.О.

 ЦК

11.00-12.20

ІМ

Інформаційні ресурси організації доц.Чепуренко Я.О. ЦК

УПС

Фізіологія і психологія праці

залік

ст.в.Стельмахівська В.П. Тургенівська 8/14

12.30-13.50
14.00-15.20

Іноземна мова

Бондар-Фурса О.С

Тургенівська 8/14

15.30-16.50
17.00-18.20
25.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Економіка для менеджерів

Качан Г.М.

ЦК

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
26.01.20 08.00-09.20

ІМ Інформаційні системи і технології в організації

Кухар Л.О. ЦК

09.30-10.50
11.00-12.20

УПС

Психологія управління

доц. Лукашевич О.О.

ІМ Інформаційні системи і технології в організації залік

Кухар Л.О. цк

12.30-13.50
14.00-15.20  
27.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

ІМ

Теорія інформації та комунікації залік

доц.Чепуренко Я.О.

 ЦК

УПС

Психологія управління

доц. Лукашевич О.М.

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
15.30-16.50  
28.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Статистика

залік

ст.викл.Соколовська І.С.

ЦК ауд.453

11.00-12.20
12.30-13.50

Українська культура

екзамен

проф.Добродум О.В.

ауд.31

14.00-15.20
15.30-16.50
29.01.20 08.00-09.20

Загальна теорія управління

 залік

Бех Ю.В.

ауд.305

09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50

Теорія особистості

екзамен

проф.Бех В.П.

ауд.310

14.00-15.20
15.30-16.50
30.01.20 09.30-10.50  
11.00-12.20  
14.00-15.20  
15.30-16.50  
   
31.01.20 09.30-10.50  
11.00-12.20  
12.30-13.50  
14.00-15.20  

23МОз

 

Дата Час Шифр групи
    23МОз(20.01-03.02)
20.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Психологія

залік

доц. Алєксєєва Ю.А.

ауд.31

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50
17.00-18.20  
21.01.20 08.00-09.20

Фінанси, гроші та кредит

Качан Г.М.

ЦК

09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Менеджмент

проф.Жижко Т.А.

ЦК

15.30-16.50
17.00-18.20  
22.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Етика бізнесу

Коннов О.Ф.

Тургенівська 8/14 к.2.19

11.00-12.20
12.30-13.50

Естетика

Коннов О.Ф.

Тургенівська 8/14 к.2.19

14.00-15.20
15.30-16.50  
23.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50  
11.00-12.20

Нормування праці

Рябека О.Г.

к.211

12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50
17.00-18.20  
24.01.20 08.00-09.20

Іноземна мова

Бондар-Фурса О.С.

Тургенівська 8/14

09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Сучасні інформаційні технології

Федоренко І.В.

Тургенівська 8/14 к.2.17

15.30-16.50  
17.00-18.20  
25.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Іноземна мова

Бондар-Фурса О.С.

Тургенівська 8/14

11.00-12.20  
12.30-13.50  
14.00-15.20  
26.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Естетика

Коннов О.Ф.

Тургенівська 8/14 к.2.19

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
27.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Нормування праці

Рябека О.Г.

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50  
28.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Філософія

екзамен

доц.Остапчук Г.О.

ауд.306

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50  
29.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Етика бізнесу

залік

Коннов О.Ф.

Тургенівська 8/14 к.2.19

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
15.30-16.50  
30.01.20 09.30-10.50

Нормування праці

екзамен

Рябека О.Г.

ауд.305

11.00-12.20
14.00-15.20

Сучасні інформаційні технології

екзамен

Федоренко І.В.

Тургенівська 8/14 к.2.17

15.30-16.50
 
31.01.20 09.30-10.50

Міжнародні економічні відносини

залік

доц.Сташкевич О.О.

ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

33МОз

 

Дата Час Шифр групи
    33МОз
20.01.20 09.30-10.50

Адміністративний менеджмент

доц.Єльнікова М.М. ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50

Основи демократії та права людини

доц.Єльнікова М.М. ауд.310

14.00-15.20
21.01.20 08.00-09.20

Основи демократії та права людини

доц.Єльнікова М.М.

ауд.310

09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
22.01.20 09.30-10.50

Адміністративний менеджмент

залік

доц.Єльнікова М.М. ауд.33

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Маркетинг

доц.Авєріна О.І.

ауд.33

 
 
23.01.20 09.30-10.50

Маркетинг

екзамен

доц.Авєріна О.І.

ауд.33

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
24.01.20 09.30-10.50  
11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
15.30-16.50  
25.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Логістика

доц.Єльнікова М.М. ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50

Основи демократії та права людини

залік

доц.Єльнікова М.М. ауд.310

14.00-15.20
26.01.20 09.30-10.50

УГО Правове регулювання діяльності громадських організацій

доц.Єльнікова М.М. ауд.305

УПС

Комунікативний менеджмент

доц.Лукашевич О.М.

ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50  
14.00-15.20  
27.01.20 09.30-10.50

Самоменеджмент

доц.Курган-Баковеєва Я.М.

ауд.306

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
28.01.20 09.30-10.50

УГО

Правове регулювання діяльності громадських організацій екзамен

доц.Єльнікова М.М. ауд.310

УПС

Комунікативний менеджмент

екзамен

доц.Лукашевич О.М.

ауд.305

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
29.01.20 09.30-10.50  
11.00-12.20

Самоменеджмент

залік

доц.Курган-Баковеєва Я.М. ауд.306

12.30-13.50  
14.00-15.20  
15.30-16.50  
30.01.20 09.30-10.50  
11.00-12.20  
12.30-13.50  
14.00-15.20

Теорія економаналізу

викл.Ілюхіна В.В.

ауд.305

15.30-16.50
31.01.20 09.30-10.50  
11.00-12.20

Економіка і фінанси підприємства викл.Манжула Є.В.

ауд.305

12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50
01.02.20 09.30-10.50

Контролінг

доц. Сташкевич О.О.

ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50
02.02.20 09.30-10.50

Контролінг

залік

доц. Сташкевич О.О.

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
03.02.20 09.30-10.50

Теорія прийняття рішень доц.Сташкевич О.О.

ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50

Облік і аудит

викл.Манжула Є.В. ауд.305

14.00-15.20
04.02.20 08.00-09.20  
09.30-10.50
11.00-12.20  
12.30-13.50  
14.00-15.20  
15.30-16.50

ІМ

Бази даних та бази знань

екзамен

Кухар Л.О. ЦК

17.00-18.20
18.30-19.50
05.02.20 09.30-10.50  
11.00-12.20
12.30-13.50  
14.00-15.20  
17.00-18.20  
18.30-19.50  
06.02.20 09.30-10.50  
11.00-12.20  
12.30-13.50  
14.00-15.20

ІМ

Бази даних та бази знань

екзамен

Кухар Л.О. ЦК

15.30-16.50
07.02.20 09.30-10.50

Бухгалтерський облік

викл.Манжула Є.В.

Тургенівська 8/14

11.00-12.20
12.30-13.50

Економіка і фінанси підприємства

екзамен

викл.Манжула Є.В.

Тургенівська 8/14

14.00-15.20
08.02.20 09.30-10.50

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств

доц.Сташкевич О.О.

ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50

Теорія прийняття рішень

доц.Сташкевич О.О.

ауд.310

43МОз

 

Дата Час  
    43МОз (20.01-08.02)
20.01.20 09.30-10.50

Операційний менеджмент

залік

Качан Г.М. цк

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
21.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Управління інноваціями

доц.Сташкевич О.О.

ауд.306

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
22.01.20 09.30-10.50

Контролінг

залік

доц.Сташкевич О.О. ауд.305

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

ІМ

Інформаційна безпека

доц.Сташкевич О.О. ауд.305

 
 
23.01.20 09.30-10.50

Основи демократії та права людини

залік

 доц.Єльнікова М.М. ауд.31

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
24.01.20 09.30-10.50

Управління персоналом

 екзамен

доц.Єльнікова М.М. ауд.305

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Теорія прийняття рішень

доц.Сташкевич О.О. ауд.305

15.30-16.50
25.01.20 08.00-09.20

ІМ

Архітектура та інженерінг бізнес систем проф.Слєпцов А.І.

09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50  
14.00-15.20  
26.01.20 09.30-10.50  
11.00-12.20  
12.30-13.50  
14.00-15.20  
27.01.20 09.30-10.50

Саморегуляція соціальних систем

проф.Крохмаль Н.В. ауд.305

11.00-12.20
12.30-13.50  
14.00-15.20  
28.01.20 09.30-10.50

УПС

Комунікативний менеджмент

доц.Лукашевич О.М. ауд.305

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
29.01.20 09.30-10.50

Організація виробництва

ст. викл.Седляр Д.О.

ауд.31

11.00-12.20
12.30-13.50

ІМ

Інформаційний бізнес

проф.Бех Ю.В. к.211

14.00-15.20
15.30-16.50
30.01.20 09.30-10.50

Аналітична діяльність в управлінні

доц.Чепуренко Я.О. ЦК

11.00-12.20
12.30-13.50

Інформаційний менеджмент

залік

 доц.Чепуренко Я.О. ЦК

14.00-15.20
15.30-16.50
31.01.20 09.30-10.50

Аналітична діяльність в управлінні

екзамен

доц.Чепуренко Я.О.ЦК

11.00-12.20
12.30-13.50

УПС

Кадровий консалтинг і аудит

проф.Жижко Т.А.

ЦК

14.00-15.20
15.30-16.50
01.02.20 09.30-10.50  
11.00-12.20  
12.30-13.50  
14.00-15.20  
15.30-16.50  
02.02.20 09.30-10.50  
11.00-12.20  
12.30-13.50  
14.00-15.20  
03.02.20 09.30-10.50

Основи теорії систем і системний аналіз

Туленков М.В.

ауд.306

11.00-12.20
12.30-13.50  
14.00-15.20  
04.02.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

УПС

Фізіологія і психологія праці

ст.викл.Стельмахівська В.П. Тургенівська 8/14

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
15.30-16.50  
17.00-18.20  
18.30-19.50  
05.02.20 09.30-10.50  
11.00-12.20  
12.30-13.50  
14.00-15.20

Інформаційні системи в менеджменті

залік

Кухар Л.О. ЦК

17.00-18.20
18.30-19.50
06.02.20 09.30-10.50

Безпека життєдіяльності

проф.Шмалєй С.В. ауд.306

11.00-12.20
12.30-13.50  
14.00-15.20  
15.30-16.50  
07.02.20 09.30-10.50

Організація виробництва

екзамен

ст. викл.Седляр Д.О.

ауд.305

11.00-12.20
12.30-13.50  
14.00-15.20  
08.02.20 09.30-10.50  
11.00-12.20  
12.30-13.50  

10ММОз

 

Дата Час Шифр групи
    10ММОз (20.01-29.01)
20.01.20 08.00-09.20

Філософія освіти

екзамен

проф.Герасимова Е.М. ауд.306

09.30-10.50
11.00-12.20  
12.30-13.50

Педагогіка та психологія вш

залік

Булда А.А.

Тургенівська 8/14

14.00-15.20
15.30-16.20
21.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50  
11.00-12.20

Кадровий менеджмент

проф.Жижко Т.А.

ЦК

12.30-13.50
14.00-15.20

Освітня політика

Гомілко О.Є.

15.30-16.50
17.00-18.20
22.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Теорія фірми та оцінка бізнесу

проф.Бех В.П.

ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50

Менеджмент організацій

Слєпцов А.І.

ауд.310

17.00-18.20
23.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Математика в управлінні

доц.Процак Л.В.

ауд.306

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20  
24.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Методологія наукових досліджень

проф.Бех Ю.В.

ауд.306

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Проектування організацій

проф.Бех Ю.В.

15.30-16.50
17.00-18.20  
18.30-19.50  
     
25.01.20 09.30-10.50  
11.00-12.20

Освітня політика

Гомілко О.Є.

ЦК

12.30-13.50
14.00-15.20  
15.30-16.50  
17.00-18.20  
26.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50  
11.00-12.20

Самоменеджмент

екзамен

доц.Лукашевич О.М.

ауд.310

12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50  
27.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Методологія наукових досліджень

проф.Бех Ю.В.

ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Менеджмент організацій

 екзамен

 проф. Слєпцов А.І. ауд.305

15.30-16.50  
17.00-18.20  
28.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Економіка для менеджерів

екзамен

Качан Г.М.

ЦК

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50
29.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Теорія фірми та оцінка бізнесу

.залік

 проф.Бех В.П ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50

Видовий та галузевий менеджмент

доц.Курган-Баковеєва Я.М. ауд.31

14.00-15.20
15.30-16.50  
17.00-18.20  

11ММОз

 

Дата Час Шифр групи
    11МОз(20.01-29.01)
20.01.20 08.00-09.20

Філософія освіти

проф.Герасимова Е.М.

ауд.306

09.30-10.50
11.00-12.20

УПС

Стратегічне управління людськими ресурсами

доц.Мельник В.В.

ауд.306

12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.20  
21.01.20 08.00-09.20

Менеджмент організацій

проф. Слєпцов А.І.

ауд.33

09.30-10.50
11.00-12.20

УПС

Стратегічне управління людськими ресурсами

 залік

доц.Мельник В.В. ауд.31

12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50

Філософія освіти

проф.Герасимова Е.М.

ауд.306

17.00-18.20
22.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Аналітична діяльність в управлінні

доц.Чепуренко Я.О.

ЦК

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50

УОЗ

Інформаційні технології в освіті

Кухар Л.О.

цк

17.00-18.20
23.01.20 08.00-09.20
09.30-10.50  
11.00-12.20

Креативне мислення

залік

Лукашевич О.М.

ауд.310

12.30-13.50
14.00-15.20
24.01.20 08.00-09.20

Філософія освіти

проф.Герасимова Е.М.

 екзамен

ЦК

09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50

Кадровий менеджмент

проф.Жижко Т.А.

цк

14.00-15.20
15.30-16.50
17.00-18.20

УОЗ

Інформаційні технології в освіті

Кухар Л.О.

 залік

18.30-19.50
     
25.01.20 09.30-10.50

УПС

Мотивація та оцінка персоналу

Рябека О.Г.

УОЗ

Керівник навчального закладу

проф.Крохмаль Н.В.

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Педагогіка та психологія вш

доц.Задорожня О.М.

ауд.306

15.30-16.50
17.00-18.20
26.01.20 08.00-09.20

Теорія прийняття рішень

екзамен

доц. Сташкевич О.О.

ауд.306

09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50
27.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Методологія наукових досліджень

проф.Бех Ю.В. ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50

Менеджмент організацій

екзамен

проф. Слєпцов А.І.

 ауд.305

14.00-15.20
15.30-16.50
17.00-18.20
28.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

Аналітична діяльність в управлінні

екзамен

доц.Чепуренко Я.О. ЦК

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Кадровий менеджмент

проф.Жижко Т.А.

ЦК

15.30-16.50
29.01.20 08.00-09.20  
09.30-10.50

УПС

Мотивація та оцінка персоналу

Рябека О.Г.ауд.33

УОЗ

Керівник навчального закладу

проф.Крохмаль Н.В.

ауд.211

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Педагогіка та психологія вш (залік)

доц.Задорожня О.М.

ауд.305

15.30-16.50
17.00-18.20

Екзаменаційна сесія грудень 2019

21ММО

Дата Час 21ММО
02.12.19 10.00

ІМ

Інформаційна безпека і захист  інформації

ст.викл.Чижевська О.М.

ауд.306

УОЗ

Управління змістом робіт

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

03.12.19 10.00

АМ

Кадровий аудит

проф.Жижко Т.А.

ЦК

УГО

Громадські організації у сфері європейського і міжнародного менеджменту

проф.Лавриненко В.Г.

ауд.305

04.12.19 11.00

УГО

Неурядові дослідницькі центри

проф.Крохмаль Н.В.

ауд.305

13.12.19 11.00

УПС

Інформаційні технології в управлінні персоналом

Кухар Л.О.

ауд.125(ЦК)

09.12.19 10.00

АМ

Управління змістом робіт

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

 
11.12.19 10.00

УПС

Управління розвитком персоналу

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

УОЗ

Управління освітньою та виховною діяльністю

проф.Крохмаль Н.В.

ауд.

12.12.19 09.30

ІМ

Інформаційні системи в менеджменті

проф.Бех Ю.В.

ауд.305

2КММО

    2КММО
04.12.19 11.00

Інформаційні технології в управлінні персоналом

 Кухар Л.О.

ауд.125 (ЦК)

12.12.19 10.00

Управління розвитком персоналу

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

2ММОз

чет

17

09.30-10.50

АМ

Кадровий аудит

проф. Жижко Т.А.

ЦК

УОЗ

Управління освітньою та виховною діяльністю

проф. Крохмаль Н.В.

ауд.33

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50
п’ят 18 09.30-10.50

АМ

Кадровий аудит

(екзамен)

проф. Жижко Т.А.

ЦК

УПС

Інформаційні технології в управлінні персоналом

Кухар Л.О.

ЦК к.125

ІМ

Інформаційні системи в менеджменті

Кухар Л.О.

ЦК к.125

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50
суб 19 09.30-10.50

Конфліктологія в управлінні

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
нед 20 09.30-10.50

Управління змістом робіт

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50
пон 21 09.30-10.50

10.00 передзахист УОЗ

Управління освітньою та виховною діяльністю

проф. Крохмаль Н.В.

ауд.305

УПС

Управління розвитком персоналу ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.33

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

вів

22

08.00-09.20

ІМ

Інформаційна безпека і захист інформації

ст.викл.Чижевська О.М.

ауд.211

09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
сер 23 09.30-10.50

УОЗ

Управління освітньою та виховною діяльністю (екзамен)

проф. Крохмаль Н.В.

ауд.306

УПС

Управління розвитком персоналу ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

11.00-12.20
12.30-13.50

Видовий та галузевий менеджмент

доц.Курган-Баковеєва Я.М.

ауд.310

14.00-15.20
15.30-16.50
чет 24 11.00-12.20

Видовий та галузевий менеджмент

доц.Курган-Баковеєва Я.М.

ауд.306

12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50
п’ят 25 09.30-10.50

Державно-громадське управління освітою

проф. Крохмаль Н.В.

ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
суб 26 09.30-10.50

УОЗ

Управління змістом робіт

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.310

УПС

Інформаційні технології в управлінні персоналом Кухар Л.О.

ЦК к.125

ІМ

Інформаційні системи в менеджменті

Кухар Л.О.

ЦК к.125

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50
нед 27 09.30-10.50

УОЗ

Управління змістом робіт

(екзамен)

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.310

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50
пон 28 09.30-10.50

Державно-громадське управління освітою (залік)

проф. Крохмаль Н.В.

ауд.305

11.00-12.20
12.30-13.50

Конфліктологія в управлінні (залік)

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

14.00-15.20

вів

29

11.00-12.20

Видовий та галузевий менеджмент

(залік)

доц.Курган-Баковеєва Я.М.

ауд.306

12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50
17.00-18.20
сер 30 09.30-10.50

УПС

Управління розвитком персоналу

(екзамен)

ст.викл.Мирошниченко С.А

ауд.306

ІМ

Інформаційна безпека і захист інформації

(екзамен)

ст.викл.Чижевська О.М.

ауд.211

11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50
чет 31 09.30-10.50

АМ

Управління змістом робіт

(екзамен)

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.306

УПС

Інформаційні технології в управлінні персоналом

(екзамен)

Кухар Л.О.

ЦК к.125

ІМ

Інформаційні системи в менеджменті

(екзамен)

Кухар Л.О.

ЦК к.125

11.00-12.20
12.30-13.50

 

Розклад занять 1 семестр 2019-2020 н.р.

11КМО

 

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 11.00-12.20

Статистика(інд)

Шкільний О.В.

ЦК ауд.453

12.30-13.50

Статистика(інд)

Шкільний О.В.

ЦК ауд.453

вів 11.00-12.20

Математика в управлінні(інд)

доц. Процак Л.В.

ауд.310

12.30-13.50

Психологія управління (інд)

доц. Лукашевич О.М.

15.30-1650

Українська культура (інд)

проф.Добродум О.В.

Тургенівська 8\14 пов.3 деканат

сер 09.30-10.50  

Теорія організації(інд)

проф. Крохмаль Н.В.

11.00-12.20

Теорія особистості(інд)

проф.Бех В.П.

ауд.310

 
четв 09.30-10.50

Загальна теорія управління(інд)

Бех Ю.В.

 
11.00-12.20

Укр.мова(інд)

доц.Воловенко І.В.

ауд.31

 
пят 12.30-13.50

Фізіологія і психологія праці(інд)

ст.викл.Стельмахівська В.П.

Тургенівська 8\14

14.00-15.20

Фізіологія і психологія праці(інд)

ст.викл.Стельмахівська В.П.

Тургенівська 8\14

 

12МО

    12МО
пон 09.30-10.50

Іноземна мова

ст.викл.Бондар-Фурса О.С.

Тургенівська 8\14

11.00-12.20

Статистика

Шкільний О.В.

ЦК ауд.453

12.30-13.50

УПС

Статистика

Шкільний О.В.

ЦК ауд.453

14.00-15.20

Фізіологія і психологія праці

ст.викл.Стельмахівська В.П.

Тургенівська8\ 14

вів 09.30-10.50

Математика в управлінні

доц. Процак Л.В.

ауд.310

11.30-12.20

Українська культура

Шкіль Л.Л.

ауд.305

12.30-13.50

УПС

Психологія управління

доц. Лукашевич О.М.

14.00-15.20

УПС

Психологія управління

доц. Лукашевич О.М.

сер 09.30-10.50

Теорія особистості

проф.Бех В.П.

ауд.310

11.00-12.20

Теорія особистості

проф.Бех В.П.

ауд.310

УГО

Державно-громадське управління суспільним розвитком

доц.Курган-Баковеєва Я.М.

ауд.310

12.30-13.50

УГО

Державно-громадське управління суспільним розвитком

доц.Курган-Баковеєва Я.М.

ауд.310

ІМ

Теорія інформації та комунікації

доц.Чепуренко Я.О.

ауд.310

14.00-15.20

ІМ

Теорія інформації та комунікації

доц.Чепуренко Я.О.

ауд.310

 
четв 08.00-09.20

Загальна теорія управління

проф.Бех Ю.В.(л)  ст.викл.Мирошниченко С.А. (с)

ауд.310

09.30-10.50

Теорія організації

проф.Бех В.П.

ауд.310

11.00-12.20

Теорія організації

проф.Бех В.П.

ауд.310

УГО

Управління соціальним розвитком особистості

доц. Лукашевич О.М.

пят 09.30-10.50 Фізична культура
  11.00-12.20

Укр.мова (за проф спрямуванням)

доц.Глущик  С.В.

Тургенівська8\ 14

к.7.9

22МО

пон 11.00-12.20

Психологія (інд.)

Алєксєєва Ю.А.

12.30-13.50

Міжнародні економічні відносини (інд.)

ст.викл.Чижевська О.М.

вів 09.30-10.50

Філософія (інд.)

доц.Остапчук Г.О.

ауд.305

сер 09.30-10.50

УПС

Нормування праці(інд.)

проф. Рябека О.Г.

11.00-12.20

Етика бізнесу (інд.)

Коннов О.Ф.

12.30-13.50

Політологія (інд)

доц.Жабінець Н.В.

четв 11.00-12.20

ІМ

Інформаційний менеджмент(інд.)

доц. Чепуренко Я.О.

пят 09.30-10.50

Сучасні інформаційні технології (інд)

Федоренко І.В.

Тургенівська 8\14 к.2.17

11.00-12.20  Фізичне виховання
12.30-13.50

Іноземна мова(інд)

Бондар-Фурса О.С.

Тургенівська 8\14

31КМО

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 12.30-13.50

Адміністративний менеджмент(інд)

доц.Луценко Н.Ю.

вів 11.00-12.20

Економетрія (інд)

доц.Процак Л.В.

сер 09.30-10.50

Маркетинг(інд)

 доц.Авєріна О.І.

 
11.00-12.20

Менеджмент (інд)

доц.Курган-Баковєєва Я.М.

12.30-13.50

Безпека життєдіяльності(інд)

проф.Шмалєй С.В.

14.00-15.20    
15.30-16.50

Економічна теорія (інд)

доц. Сандугей В.В.

Тургенівська 8\14 к.3.15

четв 11.00-12.20

Російська мова(інд)

Стась Т. В.

Тургенівська 8\14

12.30-13.50

з 21.11.2019

Право (адміністративне, трудове, господарське)

Деркачова Н.О.

 Тургенівська 8\14 к.9.8

14.00-15.20
пят 12.30-13.50

Теорія економічного аналізу(інд)

викл.Ілюхіна В.В.

Тургенівська 8\14

 
14.00-15.20

Економіка і фінанси підприємства(інд)

викл.Манжула Є.В.

Тургенівська 8\14 к.3.15

15.30-16.50

Облік і аудит(інд)

викл.Манжула Є.В.

Тургенівська 8\14 к.3.15

32МО

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 11.00-12.20

Основи демократії та права людини (інд.)

доц.Єльнікова М.М.

12.30-13.50

Адміністративний менеджмент(інд.)

доц.Луценко Н.Ю.

14.00-15.20

Контролінг(інд.)

доц.Луценко Н.Ю.

вів 09.30-10.50

УПС 3(інд.)

Комунікативний менеджмент(інд.)

доц.Лукашевич О.М.

сер 08.00-09.20

Самоменеджмент (інд.)

доц.Курган-Баковеєва Я.М.

 
09.30-10.50    
11.00-12.20

Маркетинг (інд.)

доц.Авєріна О.І.

 
12.30-13.50

Бази даних та бази знань(інд)

Кухар Л.О.

ЦК

 
14.00-15.20

Економіка і фінанси підприємства(інд)

доц.Біла І.С.

Тургенівська 8\14 к.3.15

41КМО

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 09.30-10.50

Комунікативний менеджмент(інд)

доц.Лукашевич О.М.

ауд.31

11.00-12.20
12.30-13.50

Управління персоналом (інд)

доц.Єльнікова М.М.

14.00-15.20

Контролінг (інд)

ст.викл.Чижевська О.М.

вів 09.30-10.50

Комунікативний менеджмент(інд)

доц.Лукашевич О.М.

ауд.31

сер 09.30-10.50

Основи теорії систем і системний аналіз(інд)

проф. Тулєнков М.В.

  11.00-12.20    
  14.00-15.20

Етика та етикет управлінця(інд)

проф.Лавриненко В.Г.

ЦК

четв 11.00-12.20

Російська мова (інд)

доц.Стась Т. В.

Тургенівська 8/14

12.30-13.50

Організація виробництва(інд)

ст.викл Седляр Д.О.

Тургенівська 8/14

пят 09.30-10.50

Фізіологія і психологія праці(інд)

ст.викл.Стельмахівська В.П.

Тургенівська 8/14 пов.15

11.00-12.20

42МО

пон 11.00-12.20

Операційний менеджмент(інд)

ст.викл.Чижевська О.М.

12.30-13.50

Управління персоналом(інд)

доц.Єльнікова М.М.

14.00-15.20

Логістика(інд)

доц.Єльнікова М.М.

вів 09.30-10.50

Комунікативний менеджмент(інд)

доц.Лукашевич О.М.

сер 09.30-10.50

Основи теорії ситем ісистемний аналіз(інд)

Туленков М.В.

четв 11.00-12.20

Аналітична діяльність(інд)

доц. Чепуренко Я.О.

1КММО

 

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
вів 09.30-10.50

Стратегічне управління людськими ресурсами (інд.)

доц.Мельник В.В.

ауд.306

 
11.00-12.20

Креативне мислення(інд.)

доц.Лукашевич О.М.

ауд.306

 
сер 12.30-13.50

Менеджмент організації(інд.)

проф.Слєпцов А.І.

ауд.306

 
четв 12.30-13.50

Філософія освіти(інд.)

проф.Герасимова Е.М.

ауд.306

 
14.00-15.20

Теорія прийняття рішень(інд.)

доц.Чепуренко Я.О.

ауд.306

Аналітична діяльність в управлінні(інд.)

доц.Чепуренко Я.О.

пят 09.30-10.50

Педагогіка та психологія вищої школи (інд.)

доц.Задорожня О.М.

Тургенівська 8/14 к.3.14

 
11.00-12.20

Методика викладання укр/рос мови (інд.)

Тарасенко В.І.

Тургенівська 8/14 к.

 

10ММО

пон 12.30-13.50

Педагогіка та психологія вищої школи (інд)

проф.Булда А.А

Тургенівська 8/14

вів 11.00-12.20

Управління людським капіталом(інд)

доц.Сташкевич О.О.
сер 12.30-13.50

менеджмент організацій (інд)

проф.Слєпцов А.І.

четв 09.30-10.50

методологія наукового дослідження(інд)

проф.Бех Ю.В.

11.00-12.20  Філософія освіти (інд) проф.Герасимова Е.М.  Стратегія та менеджмент сталого розвитку
проф.Бех В.П.
12.30-13.50

Теорія прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику (інд)

Аналітика управлінських процесів(інд)

доц.Чепуренко Я.О.

11ММО

пон 12.30-13.50

Педагогіка та психологія вищої школи (інд)

 проф.Булда А.А

Тургенівська 8/14

вів 11.00-12.20

Креативне мислення (інд)

доц.Лукашевич О.М.

сер 12.30-13.50 Менеджмент організацій (інд) проф.Слєпцов А.І.
четв 11.00-12.20 Філософія освіти (інд) проф.Герасимова Е.М.
12.30-13.50

Теорія прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику (інд)

Аналітика управлінських процесів(інд)

доц.Чепуренко Я.О.

пят 09.30-10.50

Інформаційні технології в освіті

Кухар Л.О.

ЦК

2КММО

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 08.00-09.20

Міжнародні правові механізми захисту прав людини

доц.Єльнікова М.М.

ауд.306

09.30-10.50

Державні стандарти і якість вищої освіти

доц.Єльнікова М.М.

ауд.306

сер 12.30-13.50

Видовий та галузевий менеджмент

доц.Курган-Баковеєва Я.М.

ауд.31

четв 09.30-10.50

Управління розвитком персоналу

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

11.00-12.20  

Управління розвитком персоналу

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

пят 12.30-13.50

Інформаційні технології в управлінні персоналом

Кухар Л.О.

ЦК к.125

 

Інформаційні технології в управлінні персоналом

Кухар Л.О.

ЦК к.125

 

20ММО

 

пон 09.30-10.50

Управління змістом робіт

ст.викл.Мирошниченко С.А.

сер 09.30-10.50

Державні стандарти і якість вищої освіти

доц.Єльнікова М.М.

11.00-12.20

Міжнародні правові механізми захисту прав людини

доц.Єльнікова М.М.

четв 08.00-09.20

Управління проектами

доц.Чепуренко Я.О.

21ММО

 

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 08.00-09.20

АМ Управління змістом робіт

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

 
09.30-10.50    
11.00-12.20

УОЗ Управління змістом робіт

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

 
12.30-13.50    
14.00-15.20

ІМ Інформаційна безпека і захист

 інформації

ст.викл.Чижевська О.М.

ауд.310

 
вів 08.00-09.20

АМ Кадровий аудит

проф.Жижко Т.А.

ЦК

 
09.30-10.50

Організація навчального процесу в вищих навчальних закладах

Фоменко М.М.

ЦК

12.30-13.50

УГО

Громадські організації у сфері європейського і міжнародного менеджменту

ЦК

сер 09.30-10.50

Видовий та галузевий менеджмент

доц.Курган-Баковеєва Я.М.

ауд.305

 
11.00-12.20

УОЗ Управління освітньою та виховною діяльністю

проф.Крохмаль Н.В.

ауд.305

12.30-13.50

УПС

Управління розвитком персоналу

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

УГО

Неурядові дослідницькі центри

проф. Крохмаль Н.В.

ауд.305

14.00-15.20

УПС Управління розвитком персоналу

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

четв 09.30-10.50

ІМ

Інформаційні системи в менеджменті

проф.Бех Ю.В.

ауд.31

 
11.00-12.20

Охорона праці в галузі

проф.Шмалєй С.В.

ауд.33

 
пят 11.00-12.20

УПС

 Інформаційні технології в управлінні персоналом

Кухар Л.О.

ЦК к.125

 

1САМ

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 12.30-13.50

Педагогіка та психологія вищої школи (інд.)

проф.Булда А.А.

 
сер 11.00-12.20 Теорія систем і системний аналіз(інд.) Тулєнков М.В.  
12.30-13.50

Управління системами(інд.)

проф.Слєпцов А.І.

 
четв 09.30-10.50

Методологія наукового дослідження(інд.)

проф.Бех Ю.В.

Системне мислення(інд.)

проф.Бех В.П.

11.00-12.20

Філософія освіти(інд.)

проф.Герасимова Е.М.

 
12.30-13.50

Методологія аналітики(інд.)

доц.Чепуренко Я.О.

 

2САМ

 

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 08.00-09.20

Інформаційна безпека і захист  інформац ії

ст.викл.Чижевська О.М.

ауд.310

09.30-10.50

Консолідовані інформаційні ресурси

ст.викл.Чижевська О.М.

ауд.310

11.00-12.20

Консолідовані інформаційні ресурси

ст.викл.Чижевська О.М.

ауд.310

 
вів 11.00-12.20

Креативне мислення

доц.Лукашевич О.М.

ауд.31

12.30-13.50

Інформаційна економіка

Качан Г.М.

ауд.310

сер 09.30-10.50

Моделювання та прогнозування бізнес процесів

доц.Чепуренко Я.О.

ауд.306

11.00-12.20

Моделювання та прогнозування бізнес процесів

доц.Чепуренко Я.О.

 ауд.306

 
12.30-13.50

Інформаційний консалтинг

Слєпцов А.І.

ауд.306

четв 09.30-10.50

Контент-менеджмент

доц.Чепуренко Я.О.

ауд.306

 

Ukrainian Danish English French German Greek Polish Portuguese Russian Spanish

tekstura siniy cvet fon

ODRAR10

pMwlb4CDC7Y

ЦДО

nW9niLV6zQ4

lxQOV9DsUsw

pTUIwidXug4

СА

уп

1 Doc2 1

Всього відвідувань

2573698
Сьогодні
Вчора
Цього тиждня
Минулого тиждня
Цього місяця
Минулого Місяця
Всього
5684
9746
35639
68678
15430
2192490
2573698

Your IP: 3.226.243.36
Server Time: 2020-04-02 13:29:32

Хто на сайті

На сайті 123 гостей та відсутні користувачі

Изображение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України Tempus Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні. EMERGE Microsoft

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції
Служба порталу :: Вебмайcтер
2007-2020