Розклад навчання у ІІ семестрі 2018/19 нр

12 MO

День

Час

Дисципліни

Пон.

08.00-09.20

09.30-10.50

Іноземна мова

ст.викл.Бондар-Фурса О.С.

Тургенівська, 14\8

11.00-12.20

12.30-13.50

Статистика

ст. викл Соколовська І.С.

ЦК

14.00-15.20

Вівт.

08.00-09.20

09.30-10.50

Вища та прикладна математика

 доц. Процак Л.В.

ауд.305

11.00-12.20

12.30-13.50

14.00-15.20

Сер.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

Економічна теорія

доц. Сандугей В.В.

ауд.310

12.30-13.50

Економічна теорія

доц. Сандугей В.В.

ауд.33

14.00-15.20

Четв.

08.00-09.20

09.30-10.50

ІМ (з 21.02)

Інформаійні ресурси організації

                                        доц. Чепуренко Я.О.

ауд310

11.00-12.20

Технології бізнес-тренінгу(з 21.02)

доц. Чепуренко Я.О.

ауд310

12.30-13.50

Технології бізнес-тренінгу доцент доц.Чепуренко Я.О.

ауд310

14.00-15.20

Пят.

08.00-09.20

Історія української державності  Телячий Ю.В.

09.30-10.50

11.00-12.20

Загальна теорія управління

д.філос.н.проф.Бех Ю.В.

ауд310

12.30-13.50

14.00-15.20

Загальна теорія управлінн д.філос.н.проф.Бех Ю.В.

ауд310

22 MO

День

Час

Дисципліни

Пон.

08.00-09.20

09.30-10.50

Екологія

проф.Сікура А.Й.

ауд.305

11.00-12.20

12.30-13.50

Євроінтеграційні процеси (з 01.04.2019)

проф. Лавриненко В.Г.

ЦК

14.00-15.20

Євроінтеграційні процеси (з 01.04.2019)

проф. Лавриненко В.Г.

ЦК

Вівт.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

Економетрія

доц. Процак Л.В.

ауд.306

12.30-13.50

Економетрія

доц. Процак Л.В.

ауд.310

14.00-15.20

Сер.

08.00-09.20

09.30-10.50

Державне та регіональне  управління

проф. Бех В.П.

ауд.310

11.00-12.20

12.30-13.50

Євроінтеграційні процеси (з 01.04.2019)

проф. Лавриненко В.Г.

ЦК

14.00-15.20

Євроінтеграційні процеси (з 01.04.2019)

проф. Лавриненко В.Г.

ЦК

Четв.

08.00-09.20

09.30-10.50

Менеджмент

11.00-12.20

доц. Курган-Баковеєва Я.М.

12.30-13.50

ауд.305

14.00-15.20

П’ят.

08.00-09.20

09.30-10.50

Фінанси, гроші та кредит

доц.Седляр М.О.

11.00-12.20

ауд.305

12.30-13.50

Фінанси, гроші та кредит

доц. Седляр М.О.

ауд.305

14.00-15.20

32 MO

День

Час

Дисципліни

Пон.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

12.30-13.50

14.00-15.20

Економіка і фінанси підприємства

доц. Красман Н.В.

Тургенівська8\14 к.3.15

15.30-16.50

Економіка і фінанси підприємства

доц. Красман Н.В.

Тургенівська8\14 к.3.15

Вівт.

08.00-09.20

09.30-10.50

Стратегічне управління

доц. Мельник В.В.

ауд.306

11.00-12.20

Лайф-менеджмент

доц. Курган-Баковеєва Я.М.

ауд.33

Стратегічне управління

доц. Мельник В.В.

ауд.33

12.30-13.50

Інформаційний менеджмент

 доцент Чепуренко Я.О.

 ст.викл Мазур О.О.

ауд.306

14.00-15.20

Інформаційний менеджмент

доц. Чепуренко Я.О. ст.викл Мазур О.О.

ауд.306

Сер.

08.00-09.20

09.30-10.50

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

проф. Дєліні М.М.

ауд.306

11.00-12.20

Зовнішньоекономічна діяльність підприєства

проф. Дєліні М.М.

ауд.306

Контролінг

проф. Дєліні М.М.

ауд.306

12.30-13.50

Контролінг

проф. Дєліні М.М.

ауд.306

14.00-15.20

Четв.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

Етика та етикет управлінця

доц. Авєріна О.І.

ауд.306

12.30-13.50

Етика та етикет управлінця

доц. Авєріна О.І.

ауд.306

14.00-15.20

Лайф-менеджмент

доц. Курган-Баковеєва Я.М.

ауд.305

П’ят.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

42 МО

День

Час

Дисципліни

Пон.

08.00-09.20

Управління інноваціями 

ст. викл Чижевська О.М.

09.30-10.50

ауд.310

11.00-12.20

Теорія прийняття рішень

ст. викл Чижевська О.М. доц. Чепуренко Я.О

ауд.310

12.30-13.50

Теорія прийняття рішень

ст. викл Чижевська О.М.

ауд.310

14.00-15.20

Вівт.

08.00-09.20

09.30-10.50

Саморегуляція соціальних систем

проф. Крохмаль Н.В.

11.00-12.20

ауд.31

12.30-13.50

Безпека життєдіяльності

Шмалєй С.В.

ауд.31

14.00-15.20

Безпека життєдіяльності

Шмалєй С.В.

ауд.31

Сер.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

12.30-13.50

Теорія прийняття рішень

доц. Чепуренко Я.О.

ауд.305

14.00-15.20

Четв.

08.00-09.20

09.30-10.50

УПС

кадровий консалтингі аудит

проф. Жижко Т.А.

ЦК

11.00-12.20

УПС

кадровий консалтингі аудит

проф. Жижко Т.А.

ЦК

12.30-13.50

14.00-15.20

П’ят.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

12.30-13.50

14.00-15.20

10 ММО

День

Час

Дисципліни

Пон.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

12.30-13.50

14.00-15.20

Вівт.

08.00-09.20

09.30-10.50

Кадровий менеджмент

проф. Жижко Т.А.

ЦК

11.00-12.20

Кадровий менеджмент

проф. Жижко Т.А.

ЦК

12.30-13.50

14.00-15.20

Сер.

08.00-09.20

09.30-10.50

АМ Керівник адміністративної служби

проф. Крохмаль Н.В.

11.00-12.20

ауд.31

12.30-13.50

Системний аналіз

проф. Слєпцов А.І.

ауд.310

14.00-15.20

Видовий та галузевий менеджмент доц. Щербакова Ю.Е.

ауд.31

Четв.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

12.30-13.50

14.00-15.20

15.30-16.50

П’ят.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

Освітня політика

ст.викл Макаренко С.О.

ауд.306

12.30-13.50

14.00-15.20

11 ММО

День

Час

Дисципліни

Пон.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

12.30-13.50

14.00-15.20

Вівт.

08.00-09.20

09.30-10.50

Кадровий менеджмент

проф. Жижко Т.А.

ЦК

11.00-12.20

Кадровий менеджмент

проф. Жижко Т.А.

ЦК

12.30-13.50

14.00-15.20

Сер.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

12.30-13.50

Мотивація та оцінка персоналу

доц. Щербакова Ю.Е.

ауд.33

14.00-15.20

Четв.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

12.30-13.50

14.00-15.20

П’ят.

08.00-09.20

Науковий семінар з проектування організацій

проф. Бех Ю.В.

ауд.310

09.30-10.50

Методологія наукового дослідження

проф. Бех Ю.В.

ауд.310

11.00-12.20

Освітня політика

ст.викл Макаренко С.О.

ауд.306

12.30-13.50

14.00-15.20

15.30-16.50

1 САМ

День Час Дисципліни
Пон.     08.00-09.20
09.30-10.50

Освітня політика

доц. Горохов 

ауд.31 

11.00-12.20

Освітня політика

доц. Горохов 

ауд.31 

12.30-13.50

Технології консолідації інформації

ст.викл Чижевська О.М.

ауд.310

14.00-15.20
Вівт.     08.00-09.20
09.30-10.50

Інформаційний менеджмент

доц. Чепуренко Я.О

ауд.310

11.00-12.20

Інформаційний менеджмент

доц. Чепуренко Я.О., ст.викл Мазур О.О.

ауд.310

12.30-13.50

Інформаційний менеджмент

доцент Чепуренко Я.О.,

ст.викл Мазур О.О.

ауд.310

14.00-15.20

Аналітична діяльність

ст.викл Мазур О.О.

ауд.310

Сер.     08.00-09.20
09.30-10.50

Аналітична діяльність

     доц.  Чепуренко Я.О.

ауд.305

11.00-12.20

Аналітична діяльність      

  доц. Чепуренко Я.О.

ауд.305

12.30-13.50

Системний аналіз і проектування

проф. Слєпцов А.І.

ауд.310

14.00-15.20

Аналіз та оцінювання публічної політики

проф. Слєпцов А.І.

ауд.310

Четв.     08.00-09.20
09.30-10.50

Освітня політика

доц. Горохов С.В.

ауд.31

11.00-12.20

Освітня політика

доц.Горохов С.В.

ауд.31

12.30-13.50
14.00-15.20
П’ят.     08.00-09.20
09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

1 КММО

День Час Дисципліни
Пон. 08.00-09.20
09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50

Методика викладання російської мови

доц.Тарасенко В.І.

Тургенівська14/8

Вівт. 08.00-09.20
09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50

Кадровий менеджмент

проф. Жижко Т.А.

ЦК

14.00-15.20
15.30-16.50
Сер. 08.00-09.20
09.30-10.50

 Планування та прогнозування в управлінні персоналом

ст.викл. Мирошниченко С.А.

ауд. 33

11.00-12.20

Мотивація та оцінка персоналу

доц. Щербакова Ю.Е.

12.30-13.50 ауд.33
14.00-15.20
15.30-16.50
Четв. 08.00-09.20
09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50
П’ят. 08.00-09.20

Науковий семінар з проектування організацій

проф. Бех Ю.В.

ауд.306

09.30-10.50

Методологія наукового дослідження

проф. Бех Ю.В.

ауд.306

11.00-12.20

Освітня політика

ст.викл Макаренко С.О.

ауд.31

12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50

31 КМО

День Час Дисципліни
Пон. 08.00-09.20
09.30-10.50

Геополітика

ст.викл Єльнікова М.М.

ауд.306

11.00-12.20

Основи демократії та права людини

ст.викл Єльнікова М.М.

ауд.306

12.30-13.50 Основи демократії та права людини ст.викл Єльнікова М.М. ауд.306
14.00-15.20

Економіка і фінанси підприємства

 доц. Красман Н.В.

 Тургенівська8\14 к.3.15

15.30-16.50

Економіка і фінанси підприємства

доцент Красман Н.В.

Тургенівська8\14 к.3.15

Вівт. 08.00-09.20
09.30-10.50

Інформаційний менеджмент

ст.викл Мазур О.О. ауд.33

11.00-12.20

Інформаційний менеджмент

ст.викл Мазур О.О. ауд.33

12.30-13.50

Соцорієнтоване управління

проф.Крохмаль Н.В. ауд.33

14.00-15.20

Стратегічне управління

доц.Мельник В.В. ауд.33

15.30-16.50

Стратегічне управління

доц.Мельник В.В. ауд.33

Сер. 08.00-09.20
09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Зовнішньоекономічна діяльність підприєства

проф.Дєліні М.М.

ауд.306

17.00-18.20

Російська мова

ст.викл. Проскуріна Л.М.

Тургенівська 14/8 

Четв. 08.00-09.20
09.30-10.50
11.00-12.20

Євроінтеграційні процеси проф.Лавриненко (з 01.04.19)

ЦК

Зовнішньоекономічна діяльність підприєства

проф.Дєліні М.М. ауд.33

12.30-13.50

Зовнішньоекономічна діяльність підприєства

проф.Дєліні М.М. ауд.33

14.00-15.20
П’ят. 08.00-09.20
09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20