dzvin

facebook

youtube

 

Розклад навчання у ІІ семестрі 2018/19 нр

12 MO

День

Час

Дисципліни

Пон.

08.00-09.20

09.30-10.50

Іноземна мова

ст.викл.Бондар-Фурса О.С.

Тургенівська, 14\8

11.00-12.20

12.30-13.50

Статистика

ст. викл Соколовська І.С.

ЦК

14.00-15.20

Вівт.

08.00-09.20

09.30-10.50

Вища та прикладна математика

 доц. Процак Л.В.

ауд.305

11.00-12.20

12.30-13.50

14.00-15.20

Сер.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

Економічна теорія

доц. Сандугей В.В.

ауд.310

12.30-13.50

Економічна теорія

доц. Сандугей В.В.

ауд.33

14.00-15.20

Четв.

08.00-09.20

09.30-10.50

ІМ (з 21.02)

Інформаійні ресурси організації

                                        доц. Чепуренко Я.О.

ауд310

11.00-12.20

Технології бізнес-тренінгу(з 21.02)

доц. Чепуренко Я.О.

ауд310

12.30-13.50

Технології бізнес-тренінгу доцент доц.Чепуренко Я.О.

ауд310

14.00-15.20

Пят.

08.00-09.20

Історія української державності  Телячий Ю.В.

09.30-10.50

11.00-12.20

Загальна теорія управління

д.філос.н.проф.Бех Ю.В.

ауд310

12.30-13.50

14.00-15.20

Загальна теорія управлінн д.філос.н.проф.Бех Ю.В.

ауд310

22 MO

День

Час

Дисципліни

Пон.

08.00-09.20

09.30-10.50

Екологія

проф.Сікура А.Й.

ауд.305

11.00-12.20

12.30-13.50

Євроінтеграційні процеси (з 01.04.2019)

проф. Лавриненко В.Г.

ЦК

14.00-15.20

Євроінтеграційні процеси (з 01.04.2019)

проф. Лавриненко В.Г.

ЦК

Вівт.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

Економетрія

доц. Процак Л.В.

ауд.306

12.30-13.50

Економетрія

доц. Процак Л.В.

ауд.310

14.00-15.20

Сер.

08.00-09.20

09.30-10.50

Державне та регіональне  управління

проф. Бех В.П.

ауд.310

11.00-12.20

12.30-13.50

Євроінтеграційні процеси (з 01.04.2019)

проф. Лавриненко В.Г.

ЦК

14.00-15.20

Євроінтеграційні процеси (з 01.04.2019)

проф. Лавриненко В.Г.

ЦК

Четв.

08.00-09.20

09.30-10.50

Менеджмент

11.00-12.20

доц. Курган-Баковеєва Я.М.

12.30-13.50

ауд.305

14.00-15.20

П’ят.

08.00-09.20

09.30-10.50

Фінанси, гроші та кредит

доц.Седляр М.О.

11.00-12.20

ауд.305

12.30-13.50

Фінанси, гроші та кредит

доц. Седляр М.О.

ауд.305

14.00-15.20

32 MO

День

Час

Дисципліни

Пон.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

12.30-13.50

14.00-15.20

Економіка і фінанси підприємства

доц. Красман Н.В.

Тургенівська8\14 к.3.15

15.30-16.50

Економіка і фінанси підприємства

доц. Красман Н.В.

Тургенівська8\14 к.3.15

Вівт.

08.00-09.20

09.30-10.50

Стратегічне управління

доц. Мельник В.В.

ауд.306

11.00-12.20

Лайф-менеджмент

доц. Курган-Баковеєва Я.М.

ауд.33

Стратегічне управління

доц. Мельник В.В.

ауд.33

12.30-13.50

Інформаційний менеджмент

 доцент Чепуренко Я.О.

 ст.викл Мазур О.О.

ауд.306

14.00-15.20

Інформаційний менеджмент

доц. Чепуренко Я.О. ст.викл Мазур О.О.

ауд.306

Сер.

08.00-09.20

09.30-10.50

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

проф. Дєліні М.М.

ауд.306

11.00-12.20

Зовнішньоекономічна діяльність підприєства

проф. Дєліні М.М.

ауд.306

Контролінг

проф. Дєліні М.М.

ауд.306

12.30-13.50

Контролінг

проф. Дєліні М.М.

ауд.306

14.00-15.20

Четв.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

Етика та етикет управлінця

доц. Авєріна О.І.

ауд.306

12.30-13.50

Етика та етикет управлінця

доц. Авєріна О.І.

ауд.306

14.00-15.20

Лайф-менеджмент

доц. Курган-Баковеєва Я.М.

ауд.305

П’ят.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

42 МО

День

Час

Дисципліни

Пон.

08.00-09.20

Управління інноваціями 

ст. викл Чижевська О.М.

09.30-10.50

ауд.310

11.00-12.20

Теорія прийняття рішень

ст. викл Чижевська О.М. доц. Чепуренко Я.О

ауд.310

12.30-13.50

Теорія прийняття рішень

ст. викл Чижевська О.М.

ауд.310

14.00-15.20

Вівт.

08.00-09.20

09.30-10.50

Саморегуляція соціальних систем

проф. Крохмаль Н.В.

11.00-12.20

ауд.31

12.30-13.50

Безпека життєдіяльності

Шмалєй С.В.

ауд.31

14.00-15.20

Безпека життєдіяльності

Шмалєй С.В.

ауд.31

Сер.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

12.30-13.50

Теорія прийняття рішень

доц. Чепуренко Я.О.

ауд.305

14.00-15.20

Четв.

08.00-09.20

09.30-10.50

УПС

кадровий консалтингі аудит

проф. Жижко Т.А.

ЦК

11.00-12.20

УПС

кадровий консалтингі аудит

проф. Жижко Т.А.

ЦК

12.30-13.50

14.00-15.20

П’ят.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

12.30-13.50

14.00-15.20

10 ММО

День

Час

Дисципліни

Пон.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

12.30-13.50

14.00-15.20

Вівт.

08.00-09.20

09.30-10.50

Кадровий менеджмент

проф. Жижко Т.А.

ЦК

11.00-12.20

Кадровий менеджмент

проф. Жижко Т.А.

ЦК

12.30-13.50

14.00-15.20

Сер.

08.00-09.20

09.30-10.50

АМ Керівник адміністративної служби

проф. Крохмаль Н.В.

11.00-12.20

ауд.31

12.30-13.50

Системний аналіз

проф. Слєпцов А.І.

ауд.310

14.00-15.20

Видовий та галузевий менеджмент доц. Щербакова Ю.Е.

ауд.31

Четв.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

12.30-13.50

14.00-15.20

15.30-16.50

П’ят.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

Освітня політика

ст.викл Макаренко С.О.

ауд.306

12.30-13.50

14.00-15.20

11 ММО

День

Час

Дисципліни

Пон.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

12.30-13.50

14.00-15.20

Вівт.

08.00-09.20

09.30-10.50

Кадровий менеджмент

проф. Жижко Т.А.

ЦК

11.00-12.20

Кадровий менеджмент

проф. Жижко Т.А.

ЦК

12.30-13.50

14.00-15.20

Сер.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

12.30-13.50

Мотивація та оцінка персоналу

доц. Щербакова Ю.Е.

ауд.33

14.00-15.20

Четв.

08.00-09.20

09.30-10.50

11.00-12.20

12.30-13.50

14.00-15.20

П’ят.

08.00-09.20

Науковий семінар з проектування організацій

проф. Бех Ю.В.

ауд.310

09.30-10.50

Методологія наукового дослідження

проф. Бех Ю.В.

ауд.310

11.00-12.20

Освітня політика

ст.викл Макаренко С.О.

ауд.306

12.30-13.50

14.00-15.20

15.30-16.50

1 САМ

День Час Дисципліни
Пон.     08.00-09.20
09.30-10.50

Освітня політика

доц. Горохов 

ауд.31 

11.00-12.20

Освітня політика

доц. Горохов 

ауд.31 

12.30-13.50

Технології консолідації інформації

ст.викл Чижевська О.М.

ауд.310

14.00-15.20
Вівт.     08.00-09.20
09.30-10.50

Інформаційний менеджмент

доц. Чепуренко Я.О

ауд.310

11.00-12.20

Інформаційний менеджмент

доц. Чепуренко Я.О., ст.викл Мазур О.О.

ауд.310

12.30-13.50

Інформаційний менеджмент

доцент Чепуренко Я.О.,

ст.викл Мазур О.О.

ауд.310

14.00-15.20

Аналітична діяльність

ст.викл Мазур О.О.

ауд.310

Сер.     08.00-09.20
09.30-10.50

Аналітична діяльність

     доц.  Чепуренко Я.О.

ауд.305

11.00-12.20

Аналітична діяльність      

  доц. Чепуренко Я.О.

ауд.305

12.30-13.50

Системний аналіз і проектування

проф. Слєпцов А.І.

ауд.310

14.00-15.20

Аналіз та оцінювання публічної політики

проф. Слєпцов А.І.

ауд.310

Четв.     08.00-09.20
09.30-10.50

Освітня політика

доц. Горохов С.В.

ауд.31

11.00-12.20

Освітня політика

доц.Горохов С.В.

ауд.31

12.30-13.50
14.00-15.20
П’ят.     08.00-09.20
09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

1 КММО

День Час Дисципліни
Пон. 08.00-09.20
09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50

Методика викладання російської мови

доц.Тарасенко В.І.

Тургенівська14/8

Вівт. 08.00-09.20
09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50

Кадровий менеджмент

проф. Жижко Т.А.

ЦК

14.00-15.20
15.30-16.50
Сер. 08.00-09.20
09.30-10.50

 Планування та прогнозування в управлінні персоналом

ст.викл. Мирошниченко С.А.

ауд. 33

11.00-12.20

Мотивація та оцінка персоналу

доц. Щербакова Ю.Е.

12.30-13.50 ауд.33
14.00-15.20
15.30-16.50
Четв. 08.00-09.20
09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50
П’ят. 08.00-09.20

Науковий семінар з проектування організацій

проф. Бех Ю.В.

ауд.306

09.30-10.50

Методологія наукового дослідження

проф. Бех Ю.В.

ауд.306

11.00-12.20

Освітня політика

ст.викл Макаренко С.О.

ауд.31

12.30-13.50
14.00-15.20
15.30-16.50

31 КМО

День Час Дисципліни
Пон. 08.00-09.20
09.30-10.50

Геополітика

ст.викл Єльнікова М.М.

ауд.306

11.00-12.20

Основи демократії та права людини

ст.викл Єльнікова М.М.

ауд.306

12.30-13.50 Основи демократії та права людини ст.викл Єльнікова М.М. ауд.306
14.00-15.20

Економіка і фінанси підприємства

 доц. Красман Н.В.

 Тургенівська8\14 к.3.15

15.30-16.50

Економіка і фінанси підприємства

доцент Красман Н.В.

Тургенівська8\14 к.3.15

Вівт. 08.00-09.20
09.30-10.50

Інформаційний менеджмент

ст.викл Мазур О.О. ауд.33

11.00-12.20

Інформаційний менеджмент

ст.викл Мазур О.О. ауд.33

12.30-13.50

Соцорієнтоване управління

проф.Крохмаль Н.В. ауд.33

14.00-15.20

Стратегічне управління

доц.Мельник В.В. ауд.33

15.30-16.50

Стратегічне управління

доц.Мельник В.В. ауд.33

Сер. 08.00-09.20
09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Зовнішньоекономічна діяльність підприєства

проф.Дєліні М.М.

ауд.306

17.00-18.20

Російська мова

ст.викл. Проскуріна Л.М.

Тургенівська 14/8 

Четв. 08.00-09.20
09.30-10.50
11.00-12.20

Євроінтеграційні процеси проф.Лавриненко (з 01.04.19)

ЦК

Зовнішньоекономічна діяльність підприєства

проф.Дєліні М.М. ауд.33

12.30-13.50

Зовнішньоекономічна діяльність підприєства

проф.Дєліні М.М. ауд.33

14.00-15.20
П’ят. 08.00-09.20
09.30-10.50
11.00-12.20
12.30-13.50
14.00-15.20

Ukrainian Danish English French German Greek Polish Portuguese Russian Spanish

ODRAR10

pMwlb4CDC7Y

ЦДО

nW9niLV6zQ4

lxQOV9DsUsw

pTUIwidXug4

СА

уп

1 Doc2 1

Всього відвідувань

1683905
Сьогодні
Вчора
Цього тиждня
Минулого тиждня
Цього місяця
Минулого Місяця
Всього
533
3502
4035
47372
59110
1289799
1683905

Your IP: 3.95.131.208
Server Time: 2019-12-10 03:04:28

Хто на сайті

На сайті 107 гостей та відсутні користувачі

Изображение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України Tempus Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні. EMERGE Microsoft

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції
Служба порталу :: Вебмайcтер
2007-2019